Era-erillisverkot-laptop-1

Tärkeintä yhdessä työskentelyssä on ilo

Kun Erillisverkot kasvoi ja kehittyi, sen brändi putosi vähitellen kelkasta – ja sama uhkasi asiakaskokemusta. Niinpä viranomaisia ja huoltovarmuuskriittisiä toimijoita palveleva valtion erityistehtäväyhtiö päätti pistää lupauksensa, äänensä ja palvelukuvauksensa kuntoon. Lopputuloksesta välittyy paitsi tiivis tiimityö, myös myönteinen asenne.

Erillisverkot on valtion erityistehtäväyhtiö, joka palvelee ensisijaisesti viranomaisia ja muita turvallisuustoimijoita. Miksi halusitte panostaa brändinne uudistamiseen, viestintäjohtaja Katariina Salmisalo?

Meillä on velvollisuus selkeään ja erottuvaan brändiin. Turvaamme viranomaisten ja huoltovarmuuskriittisten toimijoiden kriittistä viestintää ja tilannejohtamista. Siksi meidän on tärkeä kertoa omasta luotettavuudestamme – arvoistamme, tavoitteistamme, tavastamme toimia. Tunnistettava brändi tuo meidät lähemmäs sidosryhmiämme ja rakentaa luottamusta toimintaamme. Lisäksi brändi erottaa meidät alan muista toimijoista.

Brändimme syntyy ja vahvistuu jokaisen erillisverkkolaisen kautta. Siksi on olennaista, että meillä on yhteinen ääni ja selkeä linjoma palvelukehityksemme. Muutosten keskellä vanha brändimme putosi kehityksen kelkasta – muun muassa tuotekuvauksemme olivat kirjavia ja lupauksemme epäselvä. Kun brändi toteutuu yhtiön sisällä hyvinkin monella tapaa, uhkana on, että asiakkaat hämmentyvät.

Lähtölaukaus brändin uudistamiselle oli yhtiömme kehitys: yrityskauppa, liikkeenluovutus ja oma palvelukehityksemme. Muutosten keskellä vanha brändimme putosi kehityksen kelkasta – muun muassa tuotekuvauksemme olivat kirjavia ja lupauksemme epäselvä. Kun brändi toteutuu yhtiön sisällä hyvinkin monella tapaa, uhkana on, että asiakkaat hämmentyvät.

Miten brändityö eteni käytännössä?

Brändityön tekeminen vaatii yhteistyötä ja sitkeyttä, sillä se koskee koko yhtiötä – ei vain viestintää ja markkinointia. Kaikki toteuttavat brändiä työssään, ja siksi sitä pitää tehdä tarpeeksi laajalla porukalla. Ulkopuolista ammattilaista tarvitaan puolestaan ravistelemaan, herättelemään ja ennen kaikkea kyseenalaistamaan organisaation tapoja ja tottumuksia.

Konkreettisesti teimme brändityötä Eran kanssa toisiamme sparraten, yhdessä suunnitellen ja yhteisissä työpajoissa työskennellen. Valtaosa tapaamisista hoidettiin koronan takia etänä. Tekemistä helpotti, että tunsimme jo puolin ja toisin: me eralaisten käytänteet ja eralaiset organisaatiomme, monimutkaisen toimintaympäristömme sekä yhteiskunnallisen roolimme.

Arvostan kumppania, jolta löytyy rohkeutta kyseenalaistaa meitä. Tärkeintä yhdessä työskentelyssä on kuitenkin ilo. Uskon, että myönteinen asenne välittyy työntekoon ja sitä kautta myös tuotoksiin.

Mitä brändityön tuloksena syntyi ja miten se on vaikuttanut toimintaanne?

Erillisverkoilla on nyt selkeä linja ja konkreettinen brändikäsikirja. Se ohjaa tietysti viestintäämme ja markkinointiamme, ja tuo selkeyden kaikkien yksiköidemme työntekoon. Meillä on yhteinen ääni ja tavoitteet, joita hyödyntää kaikessa toiminnassa.

Brändityötä jatkoimme tekemällä viestintä- ja markkinointistrategian. Työssä yhtenä painopisteenä oli markkinointi, joka on ollut meille suhteellisen vierasta. Sitä ei ole mielletty tällaisen valtion omistaman erityistehtäväyhtiön työkaluksi. Markkinointi on kuitenkin laaja käsite, ja meillä se tarkoittaa ensisijaisesti sitä, että herätämme asiakkaiden kiinnostuksen, vahvistamme myyntiä ja tuomme palveluita esille. Markkinointi on erottamaton osa liiketoimintaamme.

Tämä vuosi on ollut markkinoinnin osalta kokeilun aikaa. Olemme tehneet todella toimivaa sisältömarkkinointia ja vahvistaneet näkyvyyttämme muun muassa sosiaalisessa mediassa. Saamamme tulokset ovat olleet myönteisiä ja kannustavat jatkamaan samalla linjalla.

Asiakkuusjohtaja Kristiina Herbert:

”On ollut ilo olla mukana Erillisverkkojen kehityksessä”

”On tosiaan ollut ilo olla mukana Erillisverkkojen kehityksessä ja tukemassa heidän tärkeää työtään Suomen digitaalisen itsenäisyyden puolustamiseksi. Uutta on kehitetty aina porukalla, johon on koottu sekä liiketoiminnan asiantuntijat että markkinoinnin ja viestinnän osaajat. Uudistetun brändin ohjaamina teimme myös markkinointi- ja viestintäsuunnitelman, ja nyt yhdessä määritellyt linjaukset ohjaavat selkeästi uutismaista ja ajankohtaisiin ilmiöihin nopeasti reagoivaa sisällöntän turvallisuuskriittiseen viestintään sekä viranomaisten arkeen ja visioihin – ne kertovat käytännössä, kuinka turvallisuus tehdään yhdessä.”

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja ja osakas
040 123 4567
eero.anhava@eracontent.fi