Digitaalinen markkinointi

Digimarkkinoinnissa, jos missä, tulokset ratkaisevat! Me Erassa hallitsemme digimarkkinoinnin suunnittelusta analysointiin – ja valitsemme toimivat kanavat ja vaikuttavat ratkaisut funnelin kaikkiin vaiheisiin.

Digimarkkinoinnilla voi innostaa, palvella ja ohjata asiakasta kaikissa myyntiputken vaiheissa. Hyvin suunnitellut toimenpiteet vahvistavat tunnettuutta, rakentavat brändiä, innostavat ottamaan selvää, generoivat liidejä, saavat aikaan toimintaa ja vahvistavat asiakassuhdetta.

Koska digimarkkinointi tarjoaa lähes loputtomasti vaihtoehtoja, me Erassa lähdemme liikkeelle aina tavoitteista, kohderyhmästä ja käytössä olevasta budjetista. Niiden perusteella laadimme suunnitelman ja konseptit, jotka palvelevat parhaiten asiakkaamme tarpeita. Toteutuksen tarjoamme vaikka täysin avaimet käteen: kirjoitamme copyt, visutamme bannerit, käynnistämme kampanjat ja optimoimme mainontaa tulosten perusteella.

digimarkkinointi-3

”FriXion-tuoteperheemme myynti kasvoi 54 prosenttia kampanjan aikana! Kokonaisuudessaan natiiviartikkelit toimivat erittäin hyvin ja saavuttivat suuret lukijamäärät, yhteensä yli 100 000 lukukertaa.”

Maajohtaja Pia Häkkinen, Pilot

Miten teemme tuloksellista digitaalista markkinointia?

Meillä Erassa on vahvaa osaamista ja monipuolista kokemusta digitaalisen markkinoinnin tuloksekkaasta hyödyntämisessä niin suurten massojen kuin erittäin tarkkaan määriteltyjen btob-kohderyhmien tavoittamisessa. Räätälöimme aina asiakkaan tarpeisiin sopivan digimarkkinoinnin kokonaisuuden. Se voi sisältää markkinointia asiakkaan omissa some-kanavissa, uusien kanavien haltuunottoa, hakukoneoptimoitujen sisältöjen tekemistä, hakukonemarkkinointia tai vaikkapa natiivi- tai displaymainontaa.

Pyöritämme jatkuvasti kymmeniä digimarkkinoinnin kampanjoita ja jatkuvia toimenpiteitä useille asiakkaillemme eri kanavissa. Asiakkuudesta riippuen teemme aineistot julkaisuvalmiiksi tai huolehdimme myös niiden julkaisemisesta, markkinoinnin optimoimisesta ja tulosten analysoinnista. Jos kyseessä on esimerkiksi natiivi- tai display-mainonta, voimme hoitaa yhteydet ja materiaaliliikenteen asiakkaamme puolesta.

Digikanavissa kilpailu kohderyhmien huomiosta on kiivasta, joten perusteellisesti suunnitellut teemat, erottuvat kerronnan tavat, vahva visuaalisuus ja persoonallinen ääni ovat keskeisiä tulosten saavuttamiseksi. Siksi brändi sekä sisältö- ja markkinointistrategiat ovat korvaamattomia työkaluja digimarkkinoinnin suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Mittaamalla, analysoimalla ja tekemistä kehittämällä optimoimme digimarkkinointia koko ajan kohti parempia tuloksia ja saamme digimarkkinoinnin kaiken tehon irti.

Digitaalisen markkinoinnin palvelumme

  • Markkinointistrategiat ja -suunnitelmat
  • Sosiaalisen median mainonta ja kanavien ylläpito
  • Verkkosivujen suunnittelu, -kehitys ja ylläpito
  • Sähköpostimarkkinointi
  • Display-mainonta
  • Natiivimainonta
  • Konversio-optimointi
  • SEM: Hakukonemarkkinointi
  • SEO: Hakusanaoptimointi
  • Analytiikka

Kysymyksiä ja vastauksia digimarkkinoinnista

Millaisissa tilanteissa digitaalinen markkinointi on toimiva ratkaisu?

Digitaalisen markkinoinnin hyötyjä ovat erittäin hyvä kohdennettavuus, tarkka mitattavuus ja kampanjoiden optimointi. Digitaalisen markkinoinnin avulla voi myös kerätä arvokasta tietoa kohderyhmien käyttäytymisestä verkossa, ja hyödyntää sitä markkinoinnin entistä tarkemmassa kohdentamisessa.

Millaisia tavoitteita ja mittareita digitaaliselle markkinoinnille on hyvä asettaa?

Digitaalinen markkinointi lähtee yrityksen tavoitteista ja kohderyhmien tarpeiden hyvästä ymmärtämisestä. Digitaalisen markkinoinnin tavoitteet perustuvat yrityksen liiketoiminnallisiin tavoitteisiin. Esimerkiksi brändin rakentaminen, tunnettuuden kasvattaminen, uusien palveluiden onnistunut lanseeraus, korkealaatuisten liidien saaminen ja työnantajamielikuvan rakentaminen ovat hyviä esimerkkejä. Mittarit valitsemme tavoitteiden perusteella, ja ne voivat olla hyvinkin tarkkoja eri kanavien kohdalla. Meillä Erassa on laajaa näkemystä sekä toimivista mittareista että tulosten analysoinnista, sillä olemme markkinoineet tuhansia sisältöjä eri toimialoilta ja sadoille eri kohderyhmille.

Millä perusteilla valitsen digitaalisen markkinoinnin kanavat?

Kanavapäätökset ovat keskeinen osa suunnittelua, ja riippuvat suuresti kohderyhmistä, brändin tunnettudesta sekä siitä, mihin funnelin vaiheeseen markkinointia tehdään. Voimme tehdä myös erillisen kanavastrategian, jossa määritellään eri kanavien rooli, tavoitteet, sisältöpainotukset, mittarit, julkaisutiheys sekä maksullisen mainonnan budjetit.

Millaista budjettia digitaalinen markkinointi vaatii?

Digimarkkinoinnin parhaita puolia on se, että alkuun pääsee pienilläkin summilla ja some-kanavissa jo satasilla voi saada isoa näkyvyyttä yksittäisille toimenpiteille. Digimarkkinointia budjetoitaessa kannattaa kuitenkin muistaa niin suunnittelu-, tuotanto- kuin varsinaisen markkinoinnin kulutkin. Budjetin käyttöön on myös hyvä varata joustavuutta, jolloin esimerkiksi erityisen hyvin toimivan sisällön markkinointiin voidaan nopeasti panostaa alun perin suunniteltua enemmän.

Miten digimarkkinointi voisi auttaa verkkokauppaani?

Olemme tehneet digitaalista markkinointia monelle eri verkkokaupalle. Markkinoinnin tavoitteina on ollut tunnettuuden rakentaminen ja uusien asiakkaiden saaminen, mutta myös esimerkiksi varastontyhjennys, myynnin lisäys kampanjoilla, konversioprosentin parantaminen tuotetekstejä parantamalla tai verkkokaupan hakukonelöydettävyyden kehitys. Sisältömarkkinoinnilla olemme lisäksi onnistuneet tavoittamaan täysin uusia kohderyhmiä. Parhaat ideat ja toteutukset olemme kehittäneet yhdessä asiakkaidemme kanssa.

Mitä lisäarvoa kumppani tuo digitaaliseen markkinointiin?

Onnistunut digitaalinen markkinointi vaatii monenlaista erityisosaamista – eri kanavien tuntemusta, sisällöllistä ja visuaalista näkemystä, työkalujen hallitsemista, analytiikan ymmärtämistä – joita voi olla haastavaa tai taloudellisesti järjetöntä hankkia omaan organisaatioon. Osaavalta kumppanilta voi ostaa joko koko digimarkkinoinnin kokonaisuuden tai tarvittavaa osaamista. Lisäksi asiointi kanssamme sujuu aina yhden yhteyshenkilön kautta, mutta käytössäsi on koko tiimin osaaminen.

Voinko ulkoistaa sosiaalisen median kanavien tai verkkosivustoni ylläpidon?

Some-kanavien tai verkkosivun ylläpito sujuu meiltä hyvin, kun määrittelemme tarkkaan brändin äänen, laadimme selkeät suunnitelmat ja sovimme yhteisistä toimintamalleista. Meillä on kokemusta myös kanavien päivystystyyppisestä ylläpidosta esimerkiksi erilaisissa poikkeustilanteissa.

Keitä Eran digitaalisen markkinoinnin tiimiin kuuluu?

Kokoamme tiimiimme aina asiakkaan tarpeiden ja tekemisen painopisteiden mukaan. Digimarkkinoinnissa keskeisiä eralaisia ovat asiakkaalle nimetyt asiakkuusjohtaja, digistrategi, graafinen suunnittelija ja some-tuottaja.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja & osakas
040 530 4895
eero.anhava@eracontent.com

Salla-Mari Kinnunen

Johtaja, digitaalinen markkinointi
040 839 2291
salla-mari.kinnunen@eracontent.com

Tutustu seuraavaksi työmme tuloksiin!