Sisältömarkkinointi

 

Me Erassa valjastamme sisällöt puhuttelemaan kohderyhmiäsi ja toteuttamaan tavoitteitasi. Taidolla tehty sisältömarkkinointi tavoittaa, herättää kiinnostusta, saa aikaan toimintaa ja sitouttaa.

Sisältömarkkinointi toimii, kun se takoo tuloksia kiihtyvään tahtiin. Puhuttelevat sisällöt oikeissa kanavissa vahvistavat tunnettuutta, rakentavat brändiä, herättävät kiinnostusta, generoivat liidejä, saavat aikaan kauppaa ja vahvistavat asiakaskokemusta.

Me Erassa teemme sisällöistä arvokasta pääomaa. Paketoimme asiakkaamme sisältötarpeet yhdeksi selkeäksi kokonaisuudeksi: voimme rakentaa läpi koko myyntifunnelin ulottuvan sisältömarkkinoinnin kokonaisuuden tai keskittyä vahvistamaan asiakaspolun tiettyjä osia. Kaikissa tapauksissa sisältökumppanuus kanssamme takaa sisältöjen strategisen ja pitkäjänteisen kehittämisen.

sisältömarkkinointi-3
”Seuraan tarkasti analytiikkaamme. Sivuillamme on nyt noin 35 prosenttia enemmän uusia kävijöitä kuin keväällä 2019, jolloin aloitimme sisältömarkkinointiyhteistyön Eran kanssa. Sivustomme sisältöjen parissa myös vietetään paljon aiempaa enemmän aikaa ja monet kävijät palaavat yhä uudelleen.”
Myyntijohtaja Mika Baggström, S1 Networks

Miten teemme tuloksellista sisältömarkkinointia?

Meillä Erassa on laajaa osaamista ja monipuolista kokemusta sisältömarkkinoinnin tuloksekkaasta hyödyntämisessä niin suurten massojen kuin erittäin tarkkaan määriteltyjen btob-kohderyhmien tavoittamisessa. Räätälöimme aina asiakkaan tarpeisiin sopivan sisältömarkkinoinnin kokonaisuuden. Se voi sisältää ratkaisuja monikanavaisten sisältöjen tekemisestä kohdistettuun some-markkinointiin tai vaikkapa täysin ulkoistettuun sisältödeskiin.

Suosittelemme sisältömarkkinoinnin aloittamista brändityöllä ja sisältöstrategian tekemisellä. Näin syntyvät tavoitteet, teemat, erottuvat kerronnan tavat ja persoonallinen ääni, jotka puhuttelevat ja saavat aikaan toimintaa niin omassa, ostetussa kuin ansaitussakin mediassa.

Määrittelemme yhdessä roolit, vastuut ja prosessit, jotta yhteistyö sujuu ja voimme tarvittaessa reagoida nopeasti.

Sisältökumppanina vastaamme niin sisältöjen suunnittelusta, tuotannosta, julkaisemisesta, markkinoinnista kuin analysoinnistakin.

Suomen parhaat sisältömarkkinoinnin asiantuntijamme voivat toimia myös osana asiakkaamme tiimiä – tai voimme tarjota asiakkaalle ikioman sisältötiimin.

Mittaamalla, analysoimalla ja tekemistä kehittämällä saamme sisältömarkkinoinnin tuottamaan parasta mahdollista tulosta.

Sisältö-markkinoinnin palveluitamme

 • Sisältö-, markkinointi- ja digistrategiat
 • Konseptointi ja sisältösuunnittelu
 • Monikanavainen sisällöntuotanto
 • Visuaalinen suunnittelu
 • Digimarkkinoinnin suunnittelu ja toteutus
 • Maksetun mainonnan ratkaisut: natiivimainonta, display-mainonta
 • Verkkosivujen ja some-kanavien ylläpito
 • SEO ja SEM
 • Analytiikka

Vaikuttavan sisältö-markkinoinnin resepti

Uskomme pitkäjänteiseen ja avoimeen yhteistyöhön, jossa opimme niin onnistumisista kuin epäonnistumisistakin.

 • Suunnittelemme syvällisesti
 • Toteutamme tasokkaasti ja tehokkaasti
 • Seuraamme tuloksia jatkuvasti
 • Olemme valmiina reagoimaan
 • Kehitämme tekemistä analyyttisesti

Kysymyksiä ja vastauksia sisältömarkkinoinnista

Millaisissa tilanteissa sisältömarkkinointi on hyvä ratkaisu?

Sisältömarkkinointi on yksi markkinointiviestinnän muoto. Sitä tehdään lähes kaikilla toimialoilla ja sitä tekevät kaikenkokoiset yritykset. Sisältömarkkinointi auttaa esimerkiksi potentiaalisia ja nykyisiä asiakkaitasi ymmärtämään syvällisesti ja monipuolisesti palveluidesi merkityksen ja hyödyn tai tuotteidesi ainutlaatuisuuden. Sisältömarkkinointi on myös tehokas tapa rakentaa brändiä ja työnantajamielikuvaa.

Millaisia tavoitteita ja mittareita sisältömarkkinoinnille kannattaa asettaa?

Sisältömarkkinointi lähtee yrityksen tavoitteista ja kohderyhmien tarpeiden hyvästä ymmärtämisestä. Sisältömarkkinoinnin tavoitteiksi kannattaa asettaa organisaation jo muutoinkin olemassa olevia tavoitteita. Esimerkiksi brändin rakentaminen, tunnettuuden kasvattaminen, uusien palveluiden onnistunut lanseeraus, korkealaatuisten liidien saaminen ja työnantajamielikuvan rakentaminen ovat hyviä esimerkkejä. Mittarit valitsemme tavoitteiden perusteella, ja ne voivat olla hyvinkin tarkkoja eri kanavien kohdalla. Meillä Erassa on laajaa näkemystä sekä toimivista mittareista että tulosten analysoinnista, sillä olemme markkinoineet tuhansia sisältöjä eri toimialoilta ja sadoille eri kohderyhmille.

Mitä lisäarvoa kumppani tuo sisältömarkkinointiin?

Lahjakas sisällöntekijä ei välttämättä hallitse markkinoinnin saloja ja loistava markkinoija ei ehkä osaa tehdä parhaita sisällöllisiä ratkaisuja. Onnistunut sisältömarkkinointi vaatii monenlaista erityisosaamista – näkemyksellisyyttä, sisältöjen vaikuttavuutta, kokemusta, uusia ideoita ja haastamista, tehokkuutta, reagointikykyä ja prosessien tehokkuutta – ja niitä me asiakkaillemme tarjoamme. Asiointi kanssamme sujuu aina yhden yhteyshenkilön kautta, mutta käytössäsi on koko tiimin osaaminen.

Toimiiko sisältömarkkinointi vain kuluttajaliiketoiminnassa?

Sisältömarkkinointia tekevät kaikenlaiset yritykset ja organisaatiot. Me Erassa palvelemme niin kuluttaja- kuin btob-liiketoimintaa tekeviä yrityksiä, julkisen hallinnon organisaatioita kuin järjestöjäkin.

Kannattaako pienen yrityksen harkita sisältömarkkinointia?

Ehdottomasti – olipa kyseessä vaikkapa aloitteleva verkkokauppa tai kansainvälistä kasvua hakeva startup, jonka potentiaaliset asiakkaat ovat ympäri maailman. Sisältömarkkinointi on yksi kustannustehokkaimpia ratkaisuja pienelle yritykselle, sillä se mahdollistaa kevyen ja nopean testaamisen sekä jatkuvan kehittämisen pienillä satsauksilla. Ennen tekemisen aloittamista suosittelemme aina yhteistä suunnittelua – konseptointia, sisältöstrategiaa, brändityötä – sillä kokemuksemme mukaan se maksaa itsensä erittäin nopeasti takaisin.

Kuinka pian sisältömarkkinoinnilta voi odottaa tuloksia?

Joskus jo ensimmäinen sisältö voi olla hittikamaa: tuoda kuuman liidin tai herättää keskustelua kohderyhmässä. Usein pitkäaikaisempia tuloksia esimerkiksi tunnettuuden tai brändimielikuvan muutoksessa alkaa näkyä noin puolessa vuodessa. Sisältömarkkinointi ei olekaan sprinttijuoksua, vaan vaatii maratoonarin tavoitteellisuutta ja fiksua vauhdinjakoa. Tulosten nopeus riippuu paljon myös tavoitteista, joita voikin asettaa sekä funnelin eri vaiheille että kanavakohtaisesti.

Keitä Eran sisältömarkkinoinnin tiimiin kuuluu?

Kokoamme tiimiimme aina asiakkaan tarpeiden ja tekemisen painopisteiden mukaan. Tyypillisesti tiimissämme on asiakkaan tavoitteiden toteutumisesta ja yhteistyön kehittämisestä vastaava asiakkuusjohtaja, sisältöjen suunnittelusta ja kehittämisestä huolehtiva sisältöjohtaja, sisältöjen laadun varmistava editori, digitoimenpiteistä vastaava digistrategi, visuaalinen suunnittelija sekä tuottajia.

Millaista budjettia sisältömarkkinointi vaatii?

Sisältömarkkinointia budjetoitaessa kannattaa arvioida sekä sisältöjen tekemiseen että markkinointiin käytettävä raha. Jos sisältömarkkinointia ei ole aiemmin tehty, alussa on järkevä panostaa enemmän sisältöjen tekemiseen ja alkaa myöhemmin painottaa markkinointia, kun sisältöinventaaria on kertynyt. Myös mahdollinen sisältöstrategian, -suunnitelman tai konseptien tekeminen tai päivittäminen kannattaa budjetoida erikseen.

Budjetin käyttöön on hyvä varata joustavuutta, jolloin esimerkiksi erityisen hyvin toimivan sisällön markkinointiin voidaan nopeasti panostaa alun perin suunniteltua enemmän tai hittisisällön jatkoksi luoda asiakasta eteenpäin johdattavia sisältöjä.

Mitä sisältömarkkinoinnin tekeminen edellyttää omalta organisaatioltani?

Osa asiakkaistamme ulkoistaa mahdollisimman ison osan sisältöjen tekemisestä kumppaneilleen, osalla taas voi olla isokin tiimi omia sisällöntekijöitä ja kumppanilta ostetaan esimerkiksi strategista näkemystä, konseptointia ja koulutusta.

Tärkeää on sitouttaa oman organisaation avainhenkilöt sisältömarkkinoinnin tavoitteisiin esimerkiksi sisältöstrategian tekemisen yhteydessä. Lisäksi oman organisaation asiantuntijat ovat tärkeitä sekä sisältöjen lähteinä että niiden levittäjinä. Yhteistyö sujuu parhaiten, kun organisaatiossa on selkeä vastuuhenkilö, jonka kautta viestit ja sisällöt kulkevat.

Millä perusteilla valitsen sisältömarkkinoinnin kanavat?

Kanavapäätökset ovat keskeinen osa sisältöstrategian tekemistä, ja riippuvat suuresti kohderyhmistä. Voimme tehdä myös erillisen kanavastrategian, jossa määritellään eri kanavien rooli, tavoitteet, sisältöpainotukset, mittarit, julkaisutiheys sekä maksullisen mainonnan budjetit.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja & osakas
040 530 4895
eero.anhava@eracontent.com

Riitta Pollari

Sisältöjohtaja & osakas
040 725 2463
riitta.pollari@eracontent.com

Tutustu seuraavaksi työmme tuloksiin!