era-loiste-sisalto-3

Puhutteleva viestintästrategia erottaa muiden joukosta

Loiste Energia haluaa puhutella ihmisiä, kertoa selkokielellä energia-asioista ja olla mukana asiakkaiden arjessa. Viestintästrategia on vahvistanut energiayhtiön omaa ääntä, muuttanut toimintatapoja ja tuonut laajaa medianäkyvyyttä.

Mitkä ovat viestintänne tavoitteet, Loiste Energian liiketoimintajohtaja Ulla Leppä?

Haluamme viestinnällä muuttaa mielikuvia Loisteesta ja koko energia-alasta. Toivomme ihmisten huomaavan, kuinka innovatiivinen energiatalo me olemme. Ja kuinka pienillä, ihmisten kokoisilla muutoksilla, voimme olla mukana ilmastonmuutosta hillitsemässä. Energiayhtiöllä tässä on keskeinen rooli.

Viestinnän pohjana on viestintästrategia, jonka Era rakensi täysin puhtaalta pöydältä yhdessä asiantuntijoidemme kanssa. Workshop-työskentelyssä määrittelimme konkreettisesti mihin haluamme päästä ja millaisin viestinnällisin keinoin saavutamme nämä tavoitteet. Loimme muun muassa yrityksemme tarinan, brändimme äänen sekä sisältöteemat ja -konseptit, joilla erotumme selkeästi kilpailijoistamme.

Miten uusi viestintästrategia on konkretisoitunut teoiksi?

Ennakoimme ja suunnittelemme viestintää aiempaa enemmän. Meillä on nyt myös oikeanlaiset mittarit toiminnan seurantaan.

Selvitimme esimerkiksi laajalla tutkimuksella suomalaisten asenteita ilmastonmuutosta kohtaan – miten se vaikuttaa ihmisten valintoihin ja kulutustottumuksiin, kokevatko suomalaiset ilmastoahdistusta. Tutkimus nousi isosti esiin valtakunnallisissa medioissa ja herätti paljon keskustelua. Olemme myös järjestäneet onnistuneen mediapäivän ja toteuttaneet muita viestinnän projekteja.

Era on strateginen kumppanimme. Vaikka teemme itse paljon viestintää, Era on erinomainen sparraus- ja suunnittelukumppani, joka tarvittaessa osaa laittaa kädet saveen ja tehdä kaiken loppuun asti. Kun viestinnän eri osa-alueita kehitetään saman toimijan kanssa, toteutus on kokonaisuutena yhtenäistä ja vaikuttavaa.

Millaisia tuloksia olette saaneet?

Olemme tarjonneet asiakkaillemme muun muassa Ekosähköä jo kauan, mutta emme aiemmin osanneet kertoa ympäristövastuullisuudestamme riittävästi. Keskityimme aiemmin erityisesti konserniviestintään: kerroimme yhteiskuntavastuuasioista ja talousluvuista. Uusi viestintästrategiamme on tehnyt viestinnästämme tavoitteellista ja tarinallista, ja puhuttelemme nyt yleisöjä omalla äänellämme.

Brändimielikuvat muuttuvat hitaasti, mutta muutosta on jo tapahtunut. Myös kumppaneiltamme olemme saaneet paljon palautetta siitä, kuinka tuomme nyt asioita esiin mielenkiintoisella ja erottuvalla tavalla.

Miksi juuri Era?

Eran kanssa työskentely on helppoa, sillä heillä on eri profiilin osaajia aina sisältöstrategian suurten linjojen suunnittelusta yksittäisten vetävien mediatiedotteiden tekoon. He tuovat viestintään aitoa näkemyksellisyyttä ja kerronnallisuutta.

Era uskaltaa haastaa! Moni kumppani vain nyökyttelee kaikelle pelätessään, että asiakas lähtee. Eralaiset kuitenkin kannustavat kokeilemaan uutta ja ehdottavat vanhan tekemistä tuoreella tavalla.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja ja osakas
040 123 4567
eero.anhava@eracontent.fi