Viestintä

Havahduttavia keskustelunavauksia, herätteleviä näkemyksiä, aktiivista osallistumista. Meille Erassa viestintä on ennen muuta vaikuttamista ihmisten ajatuksiin ja toimintaan.

Viestintä on pitkäjänteistä työtä, jossa on harvoin tarjolla pikavoittoja – mutta määrätietoiselle tekijälle se tarjoaa mahdollisuuden paitsi saada oma viesti kuuluviin, myös muuttaa maailmaa. Viestintä rakentaa organisaation mainetta ja kertoo sen tarinaa niillekin, joilla ei muuta suhdetta siihen ole.

Meille Erassa viestintä onkin ennen muuta vaikuttamista ja tekoja: näkemyksellistä ja tavoitteellista suunnittelua, keskustelujen luomista, kiinnostavien näkökulmien esittämistä, eri tilanteisiin varautumista, mahdollisuuksiin tarttumista, aktiivista esilläoloa ja pitkäjänteistä suhteiden luomista. Mitä vahvemmin organisaatio sitoutuu viestimään, sitä merkittävämmäksi vaikuttajaksi se nousee.

viestintä-4

”A-Insinöörien kasvu, moninaisuus ja tekemisen meininki tuovat haasteita viestinnälle, ja tässä Era on upeasti pystynyt olemaan meille avuksi. Joidenkin kumppanien kanssa olen joskus joutunut miettimään, kuka tässä olikaan asiakas, Eran kanssa en koskaan.”

Viestintäjohtaja Silja Sarkamo, A-Insinöörit

Miten teemme vaikuttavaa viestintää?

Meillä Erassa rautainen viestintäosaaminen yhdistyy median perinpohjaiseen tuntemukseen. Siksi olemme eranomainen valinta niin viestinnän strategiseen suunnitteluun kuin sen luovaan toteuttamiseenkin.

Vaikuttavan viestinnän perusta on viestintästrategia. Siinä määritellään muun muassa viestinnän tavoitteet ja linja, teemat ja avainviestit, kohderyhmät ja kohtaamispisteet sekä organisaation viestinnälliset edustajat.

Osana viestintästrategiaa mietimme myös selkeät viestinnän roolit ja prosessit, jotka mahdollistavat nopean reagoinnin ja tilaisuuksiin tarttumisen. Perusteellisesti dokumentoitu viestintästrategia ja -suunnitelma toimii selkeänä työkaluna ja käsikirjana kaikille viestinnässä mukana oleville – sekä päättäjille että tekijöille.

Mediakoulutus on oiva tapa sitouttaa keskeiset henkilöt viestintästrategian toteuttamiseen ja valmentaa heidät toimimaan median kanssa. Vaikuttajavalmennuksissa autamme asiantuntijoita vahvistamaan vaikuttajaidentiteettiään ja kehittymään oman alansa näkemyksellisiksi edustajiksi eri yhteyksissä: esiintyjinä, kirjoittajina, mediassa, somessa.

Strategiatyö jatkuu sujuvasti viestintäkumppanuutena, jossa vastaamme sovitun mukaan viestinnän suunnittelusta ja toimenpiteistä. Tarjoamme organisaatioille myös viestinnän konsultointia, vuokra-asiantuntijoita sekä kokonaisten viestintätoimintojen ulkoistuspalveluita.

Viestinnän palvelumme

 • Viestinnän strateginen suunnittelu ja viestintästrategia
 • Viestintäsuunnitelma
 • Mediakoulutus ja viestintävalmennus
 • Mediaviestintä ja -suhteet
 • Kriisiviestintä
 • Muutosviestintä
 • Sisäinen viestintä
 • Vastuullisuusviestintä
 • Työnantajakuvaviestintä
 • Konsultointi, vuokra-asiantuntijapalvelut ja ulkoistetut viestinnän palvelut
 • Tiedotejakelupalvelut ja mediaseuranta

Mille tasolle haluat tähdätä?

Herättelevä asiantuntija
Tarjoaa tietoa ja hyötyä kohderyhmilleen sekä kasvattaa omaa tunnettuuttaan.

Reagoiva keskustelija
On mukana julkisessa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa. Tunnetaan mielenkiintoisena keskustelijana ja kannanottajana.

Aktiivinen tekijä
Nousee puheenaiheiden luojaksi ja seuratuksi keskustelijaksi. Synnyttää itse puheenaiheita, ravistelee ihmisten ajatuksia ja tekee konkreettisia tekoja.

Kysymyksiä ja vastauksia viestinnästä

Miten viestintästrategia syntyy?

Viestintästrategia syntyy yhteisissä työpajoissa, joiden määrä riippuu asiakkaan tavoitteista. Era johtaa työpajatyöskentelyä ja vastaa siitä, että strategiassa huomioidaan sekä kohderyhmien tarpeet että yhteiskunnalliset ilmiöt. Viestintästrategia saadaan valmiiksi usein noin kuukaudessa. Strategiatyössä on usein mukana johdon, viestinnän, markkinoinnin, HR:n ja myynnin edustajia. Laajempaa näkemystä saadaan esimerkiksi koko henkilöstölle tehtävin kyselyin.

Millaisella tiimillä teette viestintää?

Kokoamme viestintätiimiimme aina asiakkaan tarpeiden sekä tekemisen painopisteiden ja laajuuden mukaan. Sisältömarkkinoinnin asiakkuuksissamme asiakkaan oma tiimi hoitaa yleensä myös viestintään liittyvät toimenpiteet, ja tarvittaessa mukaan tulee viestinnän erikoisosaajiamme. Jos kyseessä on asiakkuus, jossa keskitytään viestintään, tiimin jäsenillä on erityisosaamista viestinnän eri alueilta – esimerkiksi mediaviestinnästä, kriisiviestinnästä tai yritysjärjestelyihin liittyvästä viestinnästä. Viestinnän asiantuntijamme hoitaa keskitetysti median kontaktoimista, tiedotejakelua ja mediaseurantaa.

Mitä viestinnän suhteen alkuvaiheessa olevan organisaation kannattaisi ottaa huomioon?

Jos tavoitteena on alkaa tehdä tavoitteellista ja pitkäjänteistä viestintää, suosittelemme ehdottomasti viestintästrategian ja -suunnitelman tekemistä. Tätä työtä voi pohjustaa työpajalla, jossa yhdessä käymme realistisesti läpi sekä toiveet että resurssit, ja asetamme viestinnän suunnittelulle saavutettavissa olevat tavoitteet. Alkuvaiheessa kannattaa myös pohtia, minkä osan viestinnästä tekee itse ja missä asioissa on tehokasta toimia kumppanin kanssa.

Löytyykö Erasta apua viestinnän erikoistilanteisiin, kuten kriisiviestintään?

Meillä Erassa on laaja-alaista kokemusta ja osaamista viestinnän monilta eri osa-alueilta. Olemme auttaneet asiakkaitamme muun muassa yritysjärjestelyihin liittyvässä viestinnässä, organisaatiomuutoksiin ja yt-neuvotteluihin liittyvässä viestinnässä, strategiaviestinnässä, muutosviestinnässä ja ylimmän johdon viestintäkonsultoinnissa.

Miten saisin sitoutettua muun organisaation mukaan viestintään?

Hyvä tapa sitouttaa muuta organisaatiota – kuten esimerkiksi johtoa, myyntiä, asiantuntijoita, asiakaspalvelua – viestintään ja viestijöiksi on ottaa riittävän monipuolisesti ihmisiä mukaan viestintästrategian tai -suunnitelman tekemiseen. Myös käytännönläheiset viestintä- ja mediakoulutukset ja vaikuttajavalmennukset ovat erinomaisia sitouttamisen välineitä. On hyvä periaate, että kaikille niille, joiden halutaan osallistuvan tavalla tai toisella viestintään, tarjotaan sopivaa tukea ja työkaluja tähän tehtävään.

Onko viestintää mahdollista saada ns. avaimet käteen -palveluna?

Me Erassa voimme hoitaa vaikka asiakkaamme koko viestinnän. Tällöin kokoamme asiakkaalle oman nimetyn viestintätiimin, jonka tukena ovat myös muut Eran sisältöosaajat. Asiakkaalla on oma yhteyshenkilö, ”viestintäpäällikkö”, jonka kautta kaikki työt sujuvat ja joka toimii asiakkaan ensisijaisena viestinnän asiantuntijana.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja & osakas
040 530 4895
eero.anhava@eracontent.com

Tuomas Littunen

Operatiivinen johtaja
040 740 0617
tuomas.littunen@eracontent.com

Tutustu seuraavaksi työmme tuloksiin!