senaatti-referenssi-1

Digisiirtymä toi sisältöihin reagointinopeutta, vuorovaikutusta ja asiakaslähtöisyyttä

Rohkea siirtymä painetusta sidosryhmälehdestä monikanavaisiin digisisältöihin toi Senaatti-kiinteistöjen viestintään ja markkinointiin toivottua asiakaslähtöisyyttä ja reagointinopeutta. Nyt sisällöissä nousevat esiin Senaatin ainutlaatuinen erityisosaaminen ja kohderyhmiä kiinnostavat näkökulmat.

Miksi päätitte panostaa sisältömarkkinointiin ja digitaalisiin kanaviin, Senaatti-kiinteistöjen viestintäpäällikkö Outi Tarkka?

Emme aikaisemmin olleet digitaalisissa kanavissa vahvasti läsnä, eikä hidasliikkeinen painettu lehtemme pystynyt reagoimaan ajankohtaisiin ilmiöihin tarpeeksi nopeasti. Era hahmotteli meille neljä vaihtoehtoista sisältöstrategiaa, joista valitsimme rohkeimman, eli digikanaviin siirtymisen ja printtilehden lopettamisen. Digitaalisuus antaa mahdollisuuden reagoida välittömästi erilaisiin ilmiöihin, ja sisältöjä on myös helppo jakaa eri kanavissa. Tavoitamme kohderyhmämmekin paremmin.

Miten asiakkaanne ja kohderyhmänne näkevät digisiirtymän?

Kotisivumme uudistettiin kokonaisuudessaan. Senaatti.fi:ssä on nyt jatkuvasti ajankohtaisia sisältöjä, referenssejä ja asiantuntijahaastatteluita, joissa nousevat esiin asiantuntemuksemme ja äänemme. Voimme tarttua mielenkiintoisiin ajankohtaisiin aiheisiin välittömästi, ja tuoda niistä esiin oman kantamme ja näkökulmamme. Mietimme jatkuvasti, millainen sisältö kiinnostaisi nimenomaan asiakasta ja lukijaa.  Olemmekin saaneet positiivista palautetta sekä yhteistyökumppaneiltamme että muilta käyttäjiltä.

Entä miten toimintanne on muuttunut?

Suurimmat muutokset liittyvät reagointinopeuteen, vuorovaikutukseen ja asiakaslähtöisyyteen. Tekemisestä tuli digisiirtymän myötä aktiivista ja jatkuvaa kausittaisen sijaan, sillä ennen kokoonnuimme vain neljästi vuodessa suunnittelemaan printtilehteä. Myös sisäinen vuorovaikutus lisääntyi: säännöllisesti kokoontuvassa markkinointi- ja viestintäryhmässämme on edustus eri yksiköistäimme, ja sisäinen yhteistyö on nyt aiempaa tiiviimpää.

Millaista on yhteistyö Eran kanssa?

Työskentely Eran kanssa on aina mutkatonta ja toimivaa. Yhteistyömme on jatkunut yli vuoden, ja suhteemme vain syvenee. Arvostamme sitä, että voimme työskennellä tuttujen ihmisten kanssa, jotka tuntevat meidät ja tapamme toimia. Kommunikaatio meidän ja Eran välillä toimii vaivattomasti: meillä on loistava yhteisymmärrys siitä mitä teemme ja mitä haluamme saavuttaa. Pidämme tavasta, jolla Era toteuttaa tekemiään sisältöjä – he pääsevät niissä aina pintaa syvemmälle. Olemme myös saaneet Eralta monia hyviä sisältöideoita tulevaa varten. Olemme saaneet yhteistyöltä kaikkea sitä, mitä lähdimme hakemaan. Nyt olemme vahvasti mukana digimaailmassa.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja ja osakas
040 123 4567
eero.anhava@eracontent.fi