EeroAnhava_12

Mistä sisältöstrategia rakentuu?

Voit rakentaa sisältöstrategian monella tavalla. Sen ydin koostuu kuitenkin aina muutamasta keskeisestä osasta.

Tavoitteet

Sisältöstrategian tavoitteet ovat aina linjassa liiketoiminnan tai organisaation tavoitteiden kanssa. Tavoitteiden määritys onkin strategiatyön ensimmäinen vaihe. Jotta voit seurata strategian toimivuutta ja edistymistä, pidä huolta, että tavoitteesi ovat mitattavia. Mittareitasi voit toki tarkentaa myös sisältöstrategian edistyessä, kunhan muistat määritellä päätavoitteet heti alussa.

Kohderyhmät

Sisältöstrategia on onnistunut, kun tavoitat sen avulla juuri oikeat asiakkaasi. On toki monia tapoja määritellä kohderyhmät, mutta ydinkohderyhmät löytyvät yleensä organisaation strategiasta. Vaikeinta onkin usein niiden rajaaminen. Kun keskityt ydinkohderyhmien tavoittamiseen hyvillä sisällöillä, onnistut puhuttelemaan laajempaakin joukkoa.

Brändin tarkentaminen

Hyvän sisältöstrategian perusta on hyvin tehty brändityö. On tärkeää myös määritellä, miten brändin visio, missio, arvot ja ääni näkyvät sisällöissä. Joskus brändityössä on jätetty määrittelemättä tärkeä alue, esimerkiksi ääni. Nämä kannattaa käsitellä sisältöstrategiaa tehdessä.

Persoonat

Kohderyhmäanalyysi jäävät usein liian yleisluontoiseksi. Ota silloin avuksi persoonatyöskentely, koska luomasi persoonien avulla pääset sisälle ihmisten elämän muutoksiin ja arvomaailman moninaisuuteen.

Persoonat kuvastavat tapoja, joilla erilaiset ihmiset lähestyvät aihealuetta, kokevat sisällöt ja tekevät päätöksiä. Persoonien avulla hahmotamme, miten brändi on läsnä ihmisten elämässä. Persoonat ovat muutostyökaluja, joiden avulla markkinointi, viestintä, myynti ja muu organisaatio löytävät yhteisen tavoitteellisen tavan keskustella kohderyhmästä.

Teema

Teemojen määrittely on olennainen osa sisältöstrategia. On tärkeää ajatella ja päättää, mistä aihealueista teemme sisältöä kullekin kohderyhmälle. Yhdistämme teematyöskentelyssä liiketoiminnan tavoitteet kohderyhmien tarpeisiin ja elämään. Hyvin mietitystä teemasta syntyy vaikuttavia sisältöjä, jotka herättävät tietoisuutta, luovat kiinnostusta ja muuttavat ihmisten ajattelua.

Kun haluat tehostaa omaa toimintaasi ja yhtenäistää viestintää, teematyöskentely on ensiarvoisen tärkeää. Niiden linkittäminen markkinointisuunnitelmiin ja -strategiaan helpottaa markkinoinnin suunnittelua. Selkeä sisältöjen teemoitus helpottaa myös yhteistyötäsi kumppanien kanssa.

Voit myös määritellä teeman ympärille aihepiirejä ja avainsanoja, jotka ohjaavat sisällöntuotantoa.

Konsepti

Yhtä tärkeää kuin se mitä kerromme, on se, miten kerromme. Kerrontapaa kutsutaan konseptiksi. Perusteellisen konseptoinnin avulla nopeutat työprosessejasi. Kun kerronnalliset muodot on suunniteltu kunnolla, niitä ei tarvitse jokaisen sisällön kohdalla suunnitella uudelleen. Tämä antaa entistä enemmän tilaa myös luovuudelle. Tiimissä vapautuu tilaa sisällön vaikuttavuuden ajattelulle, kun muotoa ja toteutusta ei joka kerta tarvitse miettiä uudestaan.

Kerrontatavat, konseptit ja kanavat on hyvä suunnitella rinnakkain. Hyvä konsepti toimii myös eri teemoissa eli aihealueissa.

Näiden ydinasioiden jälkeen kannattaa sisältöstrategiassa edetä kohti prosesseja, roolitusta, sisältöjen markkinointia, hakusanatutkimuksia ja muita keskeisiä osia.