KIP-referenssi

Aidot tarinat oikeassa ympäristössä houkuttelevat osaajia Kokkolaan

Kokkola Industrial Park on Pohjois-Euroopan suurin kemian- ja metallienjalostusteollisuuden ekosysteemi, jonka yhteenlaskettu viennin arvo vuonna 2022 oli 1,5 miljardia euroa. Seuraavien viiden vuoden aikana alueen yritykset tarvitsevat 1 600 uutta työntekijää. Heitä houkuteltiin Kokkolaan Kemia-lehteen räätälöidyllä ilmoitusliitteellä.

Millainen rooli markkinoinnilla ja viestinnällä on toiminnassanne, Kokkolan Suurteollisuusalueyhdistys ry:n toiminnanjohtaja Johanna Hylkilä?

KIPiä vastaavaa yrityskeskittymää ei Suomesta löydy, ja visiomme onkin olla maailman toimivin teollinen ekosysteemi! 700 hehtaarin kokoisella alueellamme toimii 16 tuotannollista ja noin 60 palveluyritystä, jotka työllistävät suoraan 2 400 henkilöä. Kemian- ja metallinjalostusteollisuutta suurteollisuusalueellamme on ollut jo 1940-luvulta lähtien, ja vihreän vedyn tuottaminen ja hiilidioksidin talteen ottaminen ovat täällä aivan arkipäiväisiä asioita. Ekosysteemimme ainutlaatuisuus on kirkastunut meille itsellemmekin vasta parin viime vuoden aikana.

Yhteisen markkinointimme tärkein tehtävä on rakentaa KIP-brändiä ja kasvattaa alueen tunnettuutta ja houkuttelevuutta ennen kaikkea potentiaalisten tulevaisuuden työntekijöiden silmissä. Olemme esimerkiksi järjestäneet jo yksitoista kertaa Pohjois-Euroopan suurimman materiaalikemian tapahtuman, Kokkola Material Week -seminaariviikon yhteistyössä Kokkolan seudun muiden organisaatioiden kanssa. Lisäksi tarjoamme suurteollisuusalueemme yrityksille mahdollisuuden hyödyntää KIP-brändiä omien brändiensä rinnalla. Suurteollisuusalueen tunnettuus nimittäin hyödyttää jokaista yksittäistä yritystä.

Mitä kohderyhmiä tavoittelette?

Alueellamme toimivat yritykset tarvitsevat arviolta 1 600 uutta työntekijää seuraavan viiden vuoden aikana. Tavoitteenamme on murtaa vanhoja käsityksiä teollisuudesta työpaikkana ja nousta nuorten mieleen yhtenä vaihtoehtona, kun he miettivät tulevaisuuden urasuunnitelmiaan. Järjestämme keväisin ja syksyisin yläkoululaisille ja toisen asteen opiskelijoille vierailupäiviä, osallistumme rekrytointimessuille ja tapaamme säännöllisesti maakunnan opinto-ohjaajia.

Myös eri viranomaistahot ja päättäjät niin paikallisesti kuin valtakunnan tasolla ovat meille tärkeä kohderyhmä. KIPin ekosysteemi ja konsepti selvästi kiinnostavat valtavasti muitakin suurteollisuusalueita ja päättäjiä.

Olette jo mukana monenlaisessa. Miksi päätitte tehdä oman ilmoitusliitteen Kemia-lehteen syksyllä 2023?

Kemianteollisuus on meille vahva perusta, ja haluamme tavoittaa sekä alan opiskelijoita, osaajia että päättäjiä. Niinpä alan arvostettu ja luettu ammattilehti oli meille luonteva valinta tunnettuutemme vahvistamiseksi. Halusimme kasvattaa tietoisuutta ja ymmärrystä siitä, mikä KIP on sekä toivottaa tulevaisuuden työntekijät tervetulleiksi Kokkolaan. Kymmenkunta jäsenyritystämme lähti mukaan ja esittäytyi liitteessä joko natiiviartikkeleissa tai ilmoituksillaan.

KIP-liite

  • 18 sivua
  • oma kansi näyttävällä lievetoteutuksella
  • useita valmiita sisältökonsepteja, joista yritykset voivat valita itselleen sopivimman
  • natiiviartikkelien toteutus avaimet käteen -periaatteella
  • erikoisjakelu: Kemia-lehden normaalia suurempi painos

Oliko monen eri yrityksen tarinat ja ilmoitukset sisältävän liitteen teko monimutkainen projekti? 

Liite syntyi hyvin helposti ja sujuvassa yhteistyössä Kemia-lehteä tuottavan Era Contentin kanssa. Suunnittelimme ja koordinoimme yhdessä kokonaisuutta, kuten pääviestejä, sisältökonsepteja ja visuaalisia linjauksia. Varsinaisen käytännön yhteydenpidon eralaiset hoitivat suoraan yritysten kanssa alusta loppuun. Yhteistyössä syntyi juuri meille ja haluamallemme kohderyhmälle räätälöity ratkaisu.

Miten arvioit lopputulosta?

Olen hyvin tyytyväinen lopputulokseen, joka näyttää ja kuulostaa meiltä – toivon Kemia-lehden lukijakunnan saaneen ahaa-elämyksen tarjoamistamme mahdollisuuksista. Liite suunniteltiin KIPin visuaalisen ilmeen pohjalta ja se yhdistää hienosti eri yritysten tarinat koko alueemme tarinaan.

Pyrimme kaikessa viestinnässämme ymmärrettävään tyyliin. Vältämme vaikeaselkoisuutta ja termejä, jotka eivät aukea kaikille. Tämä toteutui liitteessä hienosti, ja olen saanut ulkopuolisiltakin kiitosta kerrontatyylistä. Eräänkin yrityksen edustaja sanoi minulle, että meidän pitäisi muuttaa sinne Kokkolaan!

Toimitusjohtaja Eero Anhava:

Yhteinen rima korkealla 

”Kokkola Industrial Parkin yritysten into rakentaa yhdessä teollisuusalueen brändiä teki meihin Erassa ison vaikutuksen – moni yritys päätti lähteä mukaan heti, kun kuuli uudenlaisesta markkinointimahdollisuudesta. Asiaa varmasti auttoi se, että olimme yhdessä KIPin kanssa asettaneet riman korkealla. Halusimme tehdä liitteestä laadukkaan ja kohderyhmää puhuttelevan lukupaketin, emme yhdentekevää mainosliitettä. Natiivimainosten suunnittelu yritysten kanssa sujui tehokkaasti, koska olimme KIPin kanssa pohtineet alueen yhteisiä vahvuuksia. Liite oli aivan uudenlainen ratkaisu Kemia-lehdessä, ja lukijat ottivat sen todella myönteisesti vastaan.”