Sisällöt

Artikkeli, video, visualisointi. Juttusarja, printtilehti tai podcast. Meillä eralaisilla on yhteensä vuosikymmenten rautainen osaaminen koukuttavien sisältöjen suunnittelusta ja toteuttamisesta.

Sisällöt ovat tehokas ja monipuolinen markkinoinnin ja viestinnän väline. Niillä voi paitsi vaikuttaa, myös sitouttaa. Strategisesti suunniteltu ja taiten tehty sisältö tarjoaa vastaanottajalleen aina jotakin arvokasta: tietoa, hyötyä, oivalluksia, uusia ideoita, tunnereaktioita, elämyksiä!

Me Erassa teemme sisältöjä idea edellä sekä tavoitteet ja kohderyhmän tarpeet kirkkaina mielessä. Olipa kyseessä mikä tahansa sisältöformaatti, osaamistamme ovat erottuvat ja koukuttavat kerronnan keinot, sykähdyttävästi kerrottu tarina sekä ammattimainen toteutus alusta loppuun.

sisällöt-3

”Era on tuonut videoihimme erityisesti kerronnallisuutta. Aiemmin ne olivat mainosmaisia tietopläjäyksiä, mutta nyt niissä yhdistyvät tarina ja tunne, draaman kaari sekä ammattimainen jälki.”

Digital Marketing Specialist Sari Lindfors, Cramo

Miten erottuvat sisällöt syntyvät?

Era on olemassa, jotta mahdollisimman moni vaikuttava tarina tulisi kerrotuksi. Me eralaiset olemme sisältöjen kokeneita moniosaajia, joita yhdistää intohimo kerronnan keinoihin, mielenkiintoisiin näkökulmiin ja mieleenjääviin yksityiskohtiin.

Parhaisiin tuloksiin sisällöntuotannossa päästään, kun tekemisen ohjenuorina ovat brändi ja sisältöstrategia.

Sisältökumppanuuden aluksi suosittelemme ehdottomasti sisältösuunnitelman ja konseptien laatimista. Sovimme yhdessä asiakkaan kanssa tavoitteet ja yhteiset toimintamallit. Sisältöjen tekoon liittyvän kommunikoinnin ja materiaaliliikenteen hoidamme digitaalisesti.

Kun yhteinen suunnittelutyö on tehty, käynnistyy varsinainen sisältöjen tekeminen jouhevasti: ideoimme, hankimme haastateltavat, hoidamme kontaktoinnin, järjestämme kuvaukset, editoimme sisällön sekä tarvittaessa vastaamme myös sen julkaisemisesta ja some-markkinoinnista. Meiltä saa sisällöt paitsi selvällä suomen kielellä, myös natiiviruotsiksi ja -englanniksi.

Sisältöjä joka tarpeeseen

 • artikkelit
 • käsikirjoitukset
 • videot
 • podcastit
 • julkaisut ja raportit
 • uutiskirjeet
 • yrityshistoriikit
 • sisällöt markkinoinnin automaatioon
 • sidosryhmälehdet
 • verkkosivusisällöt
 • palvelukuvaukset

Selkeä prosessi vapauttaa luovuuden

 • Brief: tavoite, toteutus, kanavat
 • Valmistelut: taustatyöt, haastateltavien etsintä, kuvausten sopiminen, käsikirjoittaminen
 • Sisällönhankinta: haastattelu, still- tai videokuvaus
 • Sisällön tekeminen
 • Editointikierros 1
 • Kommentointikierrokset
 • Editointikierros 2
 • Julkaisu ja some-markkinointi
 • Seuranta, reagointi ja analysointi
 • Uudelleenkäyttö ja versiointi

Kysymyksiä ja vastauksia sisällöistä

Miksi sisältöjen tekemiseen kannattaisi ottaa avuksi kumppani?

Kohderyhmiä puhuttelevien sisältöjen tekeminen vaatii monenlaista osaamista: sisältöjen teon organisointia, konseptointia, näkökulmittamista, eri sisältölajien ja kanavien ymmärrystä ja kerronnan keinojen hallitsemista. Kun sisältöjen tekemisen apuna ovat ammattilaiset, kaikkea osaamista ei tarvitse omaan organisaatioon ja erilaisten sisältöjen toteuttaminen sujuu jouhevasti.

Mistä tiedän, ovatko nykyiset sisältömme toimivia?

Teemme sisältöanalyyseja, joissa käymme asiakkaan nykyiset kanavat ja sisällöt läpi ja analysoimme niiden toimivuutta. Tämän tarkastelun perusteella ehdotamme myös toimenpiteitä, joilla sisältöjen laatua ja tekemistä voisi kehittää.

Miten yhteistyö sisältökumppanin kanssa käytännössä tapahtuu?

Tärkeä osa yhteistyön aloittamista on prosesseista ja rooleista sopiminen. Parhaisiin tuloksiin päästään, kun sisältöyhteistyön ohjenuorana on sisältöstrategia. Sisällöntuotannon laajuudesta riippuen yhteisiä kokouksia voi olla joko viikoittain tai kerran kuukaudessa, minkä lisäksi vähintään kerran vuodessa kannattaa järjestää isompi työpajatyyppinen suunnittelukokous. Kommunikointi ja materiaaliliikenne tapahtuu keskitysti digitaalisilla työkaluilla, kuten esimerkiksi Teamsillä tai Trellolla.

Miten osaan arvioida sisällöntuotannon vaatimia panostuksia?

Laadimme aina sisältösuunnitelmat ja esimerkiksi konseptit niin, että ne ovat realistisesti toteutettavissa asiakkaan käytössä olevilla resursseilla ja budjetilla. Usein asiakkaillamme on tietty sisältöbudjetti, jonka raameissa sisällöntuotanto tapahtuu. Laskutuksemme perustuu useimmiten toteutuneisiin työtunteihin ja tapahtuu kalenterikuukausittain. Yksittäisissä sisältöhankkeissa, kuten vaikkapa julkaisun tekemisessä, projektikohtainen kokonaislaskutus voi olla paras ratkaisu.

Millaisten sisältöjen tekemiseen Era on erikoistunut?

Olemme sisällöntuotannon ammattilaisia, ja meiltä syntyvät kaikenlaiset sisällöt eri kanaviin: artikkelit, videot, podcastit, esitteet, tiedotteet, esitteet, julkaisut, some-sisällöt jne. Lähtökohtanamme ovat aina sekä asiakkaan tavoitteet että kohderyhmän tarpeet ja toiveet. Näistä lähtökohdista suunnittelemme tilanteeseen parhaiten sopivan sisällön tai sisältökokonaisuuden.

Keitä Eran sisältötiimiin kuuluu?

Asiakaskohtaisissa tiimeissämme on aina asiakasjohtaja, joka vastaa asiakkaan tavoitteiden toteutumisesta ja yhteistyön sujuvuudesta. Sisältöjohtaja puolestaan johtaa sisältöjen tekoa: ideointia, näkökulmittamista, konseptointia ja sisältöprosessia, ja on ensisijainen yhteyshenkilö asiakkaan omalle tiimille. Editori on mukana sisältöjen teossa suunnittelusta lähtien, varmistaa prosessin etenemisen ja varmistaa sisältöjen lopullisen laadun kahdella eri editointikierroksella. Asiakkuuden laajuudesta riippuen sisältöjä tekee yksi tai useampi tuottaja, jotka ovat perehtyneet asiakkaan tarpeisiin ja toimialaan. Jokaisella asiakkaalla on myös nimetty visuaalinen suunnittelija, joka vastaa esimerkiksi kuvasuunnittelusta ja visuaalisten elementtien toteuttamisesta. Jos asiakkuuteen sisältyy sisältömarkkinointia digitaalisissa kanavissa, asiakastiimissä on myös nimetty digistrategi tai some-tuottaja.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja & osakas
040 530 4895
eero.anhava@eracontent.com

Riitta Pollari

Sisältöjohtaja & osakas
040 725 2463
riitta.pollari@eracontent.com

Tutustu seuraavaksi työmme tuloksiin!