Koulutus ja valmennus

Todellinen vaikuttaja innostaa, kuuntelee ja ohjaa keskustelua – pelkkä kysymyksiin vastaaminen ei riitä. Koulutuksissamme kannustammekin osallistujia kehittymään oman alansa rohkeiksi, näkemyksellisiksi ja ideoiviksi asiantuntijoiksi.

Nykyaikainen vaikuttaminen on monen osasen summa. Vaikuttajan kannattaa huomioida niin kohderyhmien erilaiset tarpeet kuin lukuisten kanavien mahdollisuudet – ja sudenkuopat.  Tärkeintä on innostus omaan asiaan sekä rohkeus olla avoin ympäröivää maailmaa kohtaan.

Koulutamme organisaatioiden asiantuntijoita ja johtoa nousemaan uudelle tasolle vaikuttajina – olipa kyseessä sitten media-, vaikuttaja- tai vaikkapa kirjoittamisen koulutus. Suunnittelemme valmennuksen aina asiakkaan tarpeiden mukaan ja koulutuksen osallistujat huomioiden.

koulutus ja valmennus-3

”Johtomme kiitteli Eran tehokasta ja antoisaa mediavalmennusta.”

Viestintäpäällikkö Anu Salmi-Savilampi, Aalto-yliopisto

Koulutus syntyy yhteistyössä

Suunnittelemme valmennuksen yhteisessä starttipalaverissa. Teemme niin yksilösparrauksia kuin ryhmävalmennuksiakin.

Koulutuksen aikana teemme yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia. Jos kyseessä on useasta jaksosta koostuvat valmennus, sisältyy siihen myös välitehtäviä.

Kannustamme osallistujia työskentelemään yhdessä ja oppimaan toisiltaan.

Järjestämme haluttaessa ennen ja jälkeen valmennuksen henkilökohtaiset tapaamiset. Keskusteluissa käymme läpi valmennettavan omat ennakkotoiveet ja kurssilla havaitut henkilökohtaiset vahvuudet sekä kehittämiskohdat.

Palautteita

”Herätteli ajattelemaan ja katsomaan asioita uudella tapaa, siis toimi!”

”Riitta Pollari on erinomainen kouluttaja, joka tempaisi mukaansa ja pisti kovillekin. Ihanaa haastamista!”

”Sain uskonvahvistusta siihen, että mitä tässä pitäisi olla tekemässä.”

”Paljon asiaa kerrottuna erilaisten esimerkkien avulla. Haluaisin antaa kiitokset kouluttajalle, hänen intohimonsa ja ammattitaitonsa tekivät tilaisuudesta erittäin mielenkiintoisen. Todellista osaamisen jakamista!”

Räätälöityä koulutusta

Olemme kouluttaneet ja valmentaneet lukuisten organisaation johtoa ja asiantuntijoita muun muassa sisältöjen tekemisestä, kirjoittamisesta, mediavaikuttamisesta ja vaikuttajuudesta. Muokkaamme koulutuksen aina asiakaskohtaisesti:

  • koulutusohjelmat
  • koulutustilaisuudet
  • ryhmävalmennukset
  • yksilövalmennus ja -sparraus
  • asiantuntijoiden ja johdon koulutukset
  • koulutusten ja valmennusten suunnittelu

Näitä asioita painotamme koulutuksissamme ja valmennuksissamme

Ideoiva keskustelukulttuuri

Valmennamme osallistujat moderniin keskustelukulttuuriin, jossa yrityksen edustaja innostaa yleisöään ja ohjaa keskustelua, eikä ole ainoastaan vastaajan roolissa.

Avoimuus

Autamme osallistujia näkemään, kuinka paljon kiinnostavia asioita omassa organisaatiossa ja toimialalla tapahtuu – ja miten tärkeä niistä on kertoa. Nostamme esiin niin isojen kehityskaarien kuin pienten yksityiskohtienkin merkityksen oman viestin välittämisessä.

Rohkeus

Valmennamme osallistujat nostamaan esiin havaintoja ja ilmiöitä, joihin muut eivät ole vielä tarttuneet. Rohkaisemme osallistujia kertomaan ideoistaan, prosesseista ja kehityskaarista.

Kyky yhdistellä asioita ja teemoja toisiinsa

Rohkaisemme osallistujia näkemään oman organisaationsa ja työnsä merkityksen yhteiskunnan ja maailman kehityksessä. Autamme osallistujia näkemään yritysviestinnän kokonaisuuden arvon.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja & osakas
040 530 4895
eero.anhava@eracontent.com

Riitta Pollari

Sisältöjohtaja & osakas
040 725 2463
riitta.pollari@eracontent.com

Tutustu seuraavaksi työmme tuloksiin!