Brändi

Toimiva brändi on monella tapaa merkityksellinen: se luo mielikuvia, herättää ajatuksia ja synnyttää tunteita.

Brändi määrittää koko organisaatiosi tai tuotteesi olemassaolon tarkoituksen ja luonteen. Hyvin tehty ja tehokkaasti hyödynnetty brändi motivoi tekijöitä, antaa toiminnalle suunnan ja perustelee vastaansanomattomasti, miksi juuri sinun organisaatiosi tai tuotteesi on oikea valinta kohderyhmillesi. Se ammentaa historiasta, nykypäivästä ja tulevaisuudesta sekä määrittää tavan, jolla vaikutat kohderyhmiesi elämään.

Meille brändi on elävä ja innostava työkalu, joka palvelee koko organisaation tarpeita. Perusteellinen, haastava ja ennakkoluuloton brändityö on arvokasta jo sinällään, sillä se luo uutta, yhdistää ja sitouttaa.

brändi-2

Brändityössä lähdimme liikkeelle yhtiömme vahvuuksista ja kaivoimme esiin tekemisen ytimen. Otimme henkilöstön vahvasti mukaan miettimään missiota, visioita ja arvoja sekä sitä, miten ne näkyvät ulospäin asiakkaille. Brändiä on kaikki, mitä teemme päivittäin, miten sen teemme ja mihin sillä pyrimme.

MYYNTI- JA MARKKINOINTIJOHTAJA
JUHANA HIETALA, KOLSTER

Mitä brändi sisältää?

Brändin keskeisiä osa-alueita ovat

  • missio
  • visio
  • arvot
  • ääni
  • brändipersoona
  • lupaukset
  • bränditarina
  • brändihierarkia
  • visuaalinen ilme

Miten brändi syntyy?

Me Erassa olemme tehneet yli 70 brändiprojektia kaikenkokoisille ja eri aloilla toimiville yrityksille, järjestöille ja medioille. Aloitamme työn aina tutustumalla asiakkaamme tilanteeseen, tavoitteisiin, olemassa olevaan dokumentaatioon ja tutkimustietoon.

Brändityön ytimessä on asiantuntijoidemme johdolla tehtävä intensiivinen ja keskusteleva työpajatyöskentely ja organisaation osallistaminen. Työpajoihin osallistuu usein johdon edustajia ja asiantuntijoita laajasti eri puolilta organisaatiota. On tärkeää, että brändityössä nousee esiin organisaation näkökulmien kirjo. Täydennämme usein työpajatyöskentelyä koko kyselyillä koko henkilökunnalle tai asiakkaille.

Brändi rakentuu vaihe vaiheelta. Se on osiensa summa, ja brändin eri elementit loksahtavat yleensä lopullisille paikoilleen vasta työn loppusuoralla.

Työpajojen ja Eran asiantuntijatyön tuloksena syntyy monenlaiseen käyttöön soveltuva brändidokumentti. Se on työkalu, jolla pitäisi olla käyttöä kaikille organisaation jäsenille.

Varsinainen brändityö alkaa vasta, kun brändi on tehty ja dokumentointu. Voimme olla apuna esimerkiksi niin brändin sisäisessä käyttöönotossa kuin sen ulkoisessa lanseeraamisessakin.

Kysymyksiä ja vastauksia brändityöstä

Kuinka kauan brändin rakentaminen kestää?

Brändityö muodostuu noin viikon välein järjestettävistä 4–6 työpajasta. Tiimimme työskentelee työpajojen välillä, ja teemme valmistelutyötä ennen ensimmäistä kokoontumista. Brändi syntyy yleensä noin kahdessa kuukaudessa. Arvioimme aina jokaisen asiakkaan tarpeet ja resurssit, ja mitoitamme työn niiden mukaan.

Mitä brändin tekeminen maksaa?

Brändityön hinta riippuu suuresti työn laajuudesta, olemassa olevasta lähtömateriaalista ja työnjaosta asiakkaan ja Eran tiimin kesken.

Millainen tiimi Erasta on mukana brändityössä?

Yleensä tiimissämme on kaksi kokenutta asiantuntijaa, ja tarvittaessa apuvoimia hoitamassa käytännön järjestelyjä. Jos brändityöhön sisältyy visuaalisen ilmeen luominen, tiimissä on myös design directorimme.

Miksi brändiin kannattaa panostaa?

Brändi kiteyttää koko organisaation tai tuotteen olemassaolon perustan ja persoonan. Sen tekeminen auttaa tiivistämään ajatukset ja näkemykset yhteiseen muotoon sekä tekemään valintoja. Brändin tekemiseen käytetty aika ja raha maksavat itsensä takaisin, sillä brändi luo tekemiseen selkeyttä, tehokkuutta ja reilusti lisää osumatarkkuutta.

Yrityksellämme on jo logo ja visuaalinen ilme – tarvitsenko muuta?

Visuaalinen ilme on yksi brändin ulottuvuus, mutta ei missään nimessä koko brändi. Visuaalisuus ilmentää brändipersoonaa, ja siksi ennen ilmeen luomista pitää määritellä brändin muut elementit.

Yrityksellämme on jo brändi, mutta se kaipaa päivitystä. Miten brändi kirkastetaan?

Olemme päivittäneet, täydentäneet ja kirkastaneet lukuisia brändejä. Joskus brändi vanhenee organisaation muutosten myötä, joskus siitä puuttuu konkretia, jota vaaditaan, jotta se voi olla elävä osa organisaation toimintaa. Arvioimme olemassa olevan brändin päivittämisen vaatimat toimenpiteet aina tapauskohtaisesti ja teemme niistä asiakkaalle projektisuunnitelman.

Haluatko kuulla lisää?

Eero Anhava

Toimitusjohtaja & osakas
040 530 4895
eero.anhava@eracontent.com

Riitta Pollari

Sisältöjohtaja & osakas
040 725 2463
riitta.pollari@eracontent.com

Tutustu seuraavaksi työmme tuloksiin!