nakokulmat-pohja-1-1

”Opin uutta johtamisesta ja itsestäni” – eralaiset tiimin- ja projektinjohto-opissa

Eri alojen asiakkuuksia, vaativia kohderyhmiä, lähestyviä deadlineja, laajoja sisältökokonaisuuksia… Asiakkuus- ja projektityössä ulottuvuuksia riittää, ja samalla pitää muistaa innostaa omaa tiimiä sekä ammentaa uutta ulkomaailmasta. Tämän kokonaisuuden johtamista Eran asiakas- ja sisältöjohtajat pohtivat tiimin- ja projektinjohtokoulutuksessa syksyllä 2022.

nakokulmat-pohja-1-1

Millaisia ajatuksia johtajuudesta koulutus herätti?

Asiakkuusjohtaja Virvamaria Toikka
”Työssäni johdan useiden asiakkuuksien kokonaisuuksia, joista osa työllistää päivittäin ja osa projektinomaisesti. Asiakkuuksissa painottuvat esimerkiksi digimarkkinointi, sisällöt, videotuotannot ja viestintä – tai ne kaikki yhtä aikaa! Oma tehtäväni on luotsata tiimejä kohti asiakkaiden tavoitteita. Koulutus antoi avaimia ratkoa pulmatilanteita ja ymmärtää paremmin, miksi ihmiset toimivat tietyllä tavalla tietyissä tilanteissa. Oivalsin, että tiimin rakentamisessa on oltava armollinen itseään ja toisia kohtaan. Tiimi tarvitsee aikaa muotoutuakseen. Tiiminvetäjän tehtävä on olla johdonmukainen, kuunteleva ja tsemppaava. Hänen on myös annettava itsestään. Kun jokainen tietää vastuunsa sekä sen, mitä häneltä odotetaan, projektin johtaja on onnistunut tehtävässään.”

nakokulmat-pohja-1-1

Mikä koulutuksessa oli mieleenpainuvinta?

Sisältöjohtaja Leila Mehto
”Koulutus starttasi, kun olin ollut Erassa kaksi viikkoa. Avoin, luottamuksellinen ilmapiiri ja kiireetön tunnelma loivat hyvät edellytykset tutustua uusiin työkavereihin ihan eri tasolla kuin pikaisesti kahvinkeittimellä moikkaillessa. Mielenkiintoiset keskustelut kollegojen kanssa olivat kolmen kokoontumisemme parasta antia – ja samalla sain heiltä paljon käytännön vinkkejä. Koulutus muistutti, mikä johtamisessa on tärkeää: kun yhteinen suunta on kirkkaana mielessä, on helpompi suunnata kohti yhteisiä tavoitteita. Koulutus sai minut myös pohtimaan omia ominaisuuksiani johtajana. Päätin, että hyödynnän jatkossakin sosiaalisia taitojani ihmisten kohtaamisessa ja muistan, että kaikki eivät pidä yhtä suoraviivaisesta tavasta lähestyä asioita.”

nakokulmat-pohja-1-1

Mitä odotit koulutukselta? Täyttyivätkö odotuksesi?

Sisältöjohtaja Riikka Huotari

”Olen päätoimittanut useampaa aikakauslehteä, joten minulla on vankka kokemus esihenkilötyöstä ja olen osallistunut moniin tiiminvetäjäkoulutuksiin. Niihin on mielestäni hyvä lähteä vailla ennakko-odotuksia. Niin tein nytkin. Ilahduin tavasta, jolla kouluttajamme Anne Salonen oli räätälöinyt koulutuksen sisällön juuri meille sopivaksi. Hän osasi pitää napakasti kiinni ohjelmasta ja silti antaa sopivasti aikaa vapaalle keskustelulle. Koulutus muistutti, kuinka tärkeää on ratkaista vaikeat tilanteet nopeasti. Tiimityön johtaminen on parhaimmillaan todella palkitsevaa, mutta edellyttää välillä myös omalle epämukavuusalueelle menemistä. Se ei aina ole helppoa. Siksi siihen on hienoa saada koulutusta uran tässäkin vaiheessa.”

nakokulmat-pohja-1-1

Miten voit hyödyntää koulutuksen oppeja työssäsi?

Editori Mikko Viljanen
”Olen pitkän linjan eralainen, ja nähnyt työyhteisössämme monenlaisia kehitysvaiheita. Editorina varmistan, että sisältömme varmasti puhuttelevat kohderyhmiään ja sparraan sisällöntekijöitämme. Löysin läpikäymistämme johtamisen teorioista ja tutkimustiedosta suoria yhtymäkohtia omaan työhöni, työyhteisöömme ja sen dynamiikkaan. Opin, mitkä ovat toimivan tiimin menestystekijät, ja miten taitava johtaminen auttaa ryhmää kasvamaan tiimiksi.”

nakokulmat-pohja-1-1

Miltä parityöskentely tuntui, mitä sait siitä irti?

Asiakkuusjohtaja Mervi Rantakari

”Levitän eranomaisten sisältöjen ilosanomaa Seinäjoen toimistoltamme käsin, ja olen pääasiassa etäyhteyksissä kollegoihini Helsingissä. Live-kohtaamiset, kuten nämä koulutukset, ovat siksi erittäin tärkeitä yhteisöllisyyden rakentamisen kannalta. Koulutukseen liittynyt parisparraus oli hieno tapa tutustua työkaveriin paremmin. Oma sparrausparini Salla-Mari Kinnunen oli koulutuksen aikaan juuri aloittanut esihenkilönä, kun taas itselläni on kymmenisen vuotta kokemusta tiiminvetämisestä. Olimme hyvä yhdistelmä toisillemme. Sain kuulla tuoreita näkemyksiä esihenkilötyöstä ja pystyin toivottavasti tukemaan Sallaa hänen uudessa roolissaan.”

Eranomaista osaamisen kehittämistä

Erassa panostetaan monin tavoin osaamisen kehittämiseen. Lähtökohtana ovat asiakkaiden tarpeet ja Eran strategia. Osaamista kehitetään niin koko Eran, tiimien kuin yksilöidenkin tasolla.

Erajantait ovat kerran kuussa järjestettäviä eralaisten yhteisen osaamisen kehittämisen foorumeita, joissa jaetaan niin omaa osaamista kuin kuullaan ulkopuolisia näkemyksiä. Erajantaissa on käsitelty muun muassa vastuullisuutta, vaikuttamista, saavutettavuutta ja palvelumuotoilua sekä tutustuttu Eran omien projektien oppeihin.

Vuoden 2023 iso satsaus on sisällöntekijöiden koulutusohjelma, jossa syvennytään laadukkaan sisällön moniin ulottuvuuksiin. Mukana koulutuksessa ovat tuottajat sekä design- ja digitiimiläiset, ja pääosassa osaamisen jakaminen ja yhteinen pohtiminen.

Eran kasvaessa myös esihenkilöiden kouluttaminen jatkuu tänäkin vuonna.