Googlen hakutulossivun eli SGEn muutokset ja vaikutukset_hero_1200x675px

Laadukkaan sisällön merkitys kasvaa – valmistaudu Google SGE:n vaikutuksiin

Google vastaa tekoälykilpailuun uudistamalla hakukonettaan isommin kuin koskaan. Google SGE ei tyydy tarjoamaan pelkkää linkkilistaa, vaan pyrkii vastaamaan käyttäjän kysymyksiin itse. Tämä vaikuttaa dramaattisesti netin liikennevirtoihin ja nostaa käyttäjälähtöisen sisällön arvoon arvaamattomaan, kirjoittavat digistrategimme Laura Parviainen ja toimitusjohtajamme Eero Anhava.

Google kehittää jatkuvasti teknologioitaan vastaamaan ihmisten yhä tarkempiin tarpeisiin. Uusin, markkinoijiinkin vahvasti vaikuttava lanseeraus on Google Search Generative Experience (SGE), joka julkaistaan vuoden 2024 aikana. Uutuuden merkityksestä kertoo, että sitä on testattu yli 120 maassa – ei tosin Suomessa.

Google SGE pyrkii parantamaan hakukoneen käyttäjän kokemusta tuottamalla hakuihin suoria, asiaan liittyviä ja helposti ymmärrettäviä vastauksia. Eri arvioiden mukaan tämä voi joko moninkertaistaa tai romahduttaa verkkosivustolle tulevan liikenteen määrän. Siksi kaikkien yritysten kannattaa alkaa perehtyä tähän suureen muutokseen – nyt!

Miten Googlen hakutulossivu muuttuu?

Google SGE:n tavoitteena on, että käyttäjät löytävät paremmin vastauksia, saavat paremman kokonaiskuvan ja näkevät selkeän tiivistelmän aiheesta. Tältä se käytännössä näyttää:

Kuten kuvasta näkyy, hakutulossivulla on jatkossa ylimpänä tekoälyn koostama tiivistelmä aiheesta. Sen alla  Google ehdottaa  jatkokysymyksiä ja nostaa oikeaan reunaan linkkejä kiinnostaviin sisältöihin. Lisäksi hakukoneelta voi kysyä tarkentavia jatkokysymyksiä chat-kentässä.

Merkittävä muutos on, että suorat hakutulokset linkkeineen tippuvat reippaasti nykyistä alemmas – ja tämä todennäköisesti johtaa monien sivustojen osalta liikenteen määrän romahtamiseen.

Katso tästä Googlen promovideosta, miten haku jatkossa toimii:

Miten uusi hakutulosteknologia tulee muuttamaan hakukoneoptimointia ja sisältömarkkinointia?

Google SGE on merkittävä käännekohta sekä hakukoneoptimoinnissa (SEO) että sisältömarkkinoinnissa. Sen toimintalogiikka muokkaa vääjäämättä tapaa, jolla verkkosisältöä luodaan, luokitellaan ja löydetään. SGE asettaa uusia haasteita mutta tarjoaa myös uusia mahdollisuuksia.

Miten SGE:n tuloon voi varautua?

Vaikka Google SGE:hen liittyy vielä paljon avoimia kysymyksiä, sen tuomiin muutoksiin voi – ja kannattaa – alkaa varautua jo nyt. Ennakoimalla voit varmistaa, että yrityksesi pysyy kilpailukykyisenä ja saavuttaa hakukonenäkyvyyttä myös tulevaisuudessa.

Kokosimme yhteen muutamia keskeisiä toimenpidesuosituksia, joiden avulla voit hyödyntää uuden teknologian tarjoamia mahdollisuuksia maksimaalisesti. Olemme myös paketoineet Google SGE:hen liittyvät palvelumme käteväksi paketiksi, jonka avulla saat hyvän yleiskäsityksen muutoksen merkityksestä, analyysin sivustosi nykytilasta sekä arvion tarvittavista toimenpiteistä.

1. Panosta laadukkaaseen sisältöön

SGE pyrkii ymmärtämään käyttäjän aikomuksia entistä tarkemmin. Se tarjoaa vastauksia, jotka eivät ainoastaan vastaa suoraan kysymykseen, vaan tuovat lisäarvoa ja syvällistä ymmärrystä aiheesta.

Pintapuoliset sisällöt, jotka on täytetty avainsanoilla ilman todellista informaatiota eivät enää toimi. SGE:n vakuuttaakseen verkkosivujen sisällön täytyy olla selkeästi jäsenneltyä, helposti luettavaa ja visuaalisesti houkuttelevaa. Laadukas sisältö pitää lukijan kiinnostuksen yllä ja kannustaa aiheen syvempään tutkimiseen. Sisällön tulee olla ymmärrettävää myös heille, joille aihe on ennalta vieras.

Yritysten onkin alettava tuottaa entistä laadukkaampia, informatiivisempia ja käyttäjälle arvoa tuottavia sisältöjä pärjätäkseen hakukoneoptimoinnissa. Jos verkkosivuille ei ole tuotettu sisältöjä säännöllisesti, on korkea aika toimia.

2. Huomioi hakukoneoptimoinnin (SEO) muuttuvat periaatteet

Avainsanojen optimointi on ollut tähän saakka SEO:n kulmakivi. SGE:n myötä painopiste siirtyy kohti käyttäjän aikomuksen ymmärtämistä sekä erilaisiin jatkokysymyksiin vastaamista. Muutos vaatii yrityksiltä syvällistä perehtymistä kohdeyleisönsä tarpeisiin ja käyttäytymiseen, jotta relevanttien kohderyhmien puhuttelu toimii.

Hakukoneoptimoinnissa pärjätäkseen on ymmärrettävä miksi käyttäjät tekevät tiettyjä hakuja, mitä tietoa he todella etsivät ja missä muodossa he haluavat tietoa kuluttaa. Tämä tarkoittaa avainsanojen tuolle puolen menevää ajattelua; on kyettävä tunnistamaan kysymysten takana olevat tarpeet ja tavoitteet.

Esimerkki

Jos käyttäjä tekee haun ”paras tapa puhdistaa uuni”, on hänen todennäköinen aikomuksensa oppia toimivia kotikonsteja uunin puhdistamiseen ilman ammattilaisten apua. Sisältö, joka vastaa suoraan tarpeeseen antamalla yksityiskohtaisia ohjeita, mahdollisesti myös videoesittelyjä, on arvokkaampaa kuin perinteiseen malliin hakukoneoptimoitu yleinen artikkeli uunin huollosta.

Google SGE:n myötä on tärkeää, että sisältö vastaa käyttäjän kysymyksiin tavalla, joka jäljittelee ihmisten välistä keskustelua. Sisältöjen tulee hyödyntää avainsanoja, mutta myös selittää, opastaa ja tarjota neuvoja. Luontainen kielenkäyttö ja pitkienkin hakulausekkeiden ymmärrys (uuninpuhdistus vs. paras tapa puhdistaa uuni) tulevat siis korostumaan hakukoneoptimoinnissa.

Artikkelien ja blogikirjoitusten tulee käsitellä aiheita useammasta näkökulmasta, tarjota ongelmiin erilaisia ratkaisuja sekä sisältää käytännön esimerkkejä, jotka tekevät tiedosta toimintaan sovellettavaa.

3. Valmistaudu hakutulosten esitystapojen muutokseen

Google SGE:ssä hakutulosten esitystapa muuttuu linkkilistauksesta laajempiin vastaussisältöihin. Muutos vaatii uudenlaisten sisältömuotojen, kuten Usein Kysytyt Kysymykset -sivujen tai aihetta syventävien opasartikkeleiden tuottamista.

Q&A-osuudet, UKK-sivut ja vertailut mahdollistavat suoran tavan vastata yleisimpiin käyttäjäkysymyksiin. Tällaiset sisältömuodot ovat linjassa SGE:n tavoitteen kanssa ja ne mahdollistavat yrityksille tavan vastata käyttäjien hyvinkin yksityiskohtaisiin kysymyksiin, jotka saattavat muutoin jäädä huomioimatta.

Haettavia aiheita yksityiskohtaisesti käsittelevät opassisällöt tarjoavat hyötyä käyttäjille, jotka etsivät perusteellista tietoa tai ohjeita. Erilaiset oppaat tarjoavat yrityksille mahdollisuuden osoittaa asiantuntemustaan ja rakentaa luottamusta yleisönsä keskuudessa. SGE-maailmassa pitää huomioida, että oppaiden kannattaa ehdottomasti olla sivustolla olevaa sisältöä (artikkeleita, videota, animaatiota) eikä ladattavia pdf-tiedostoja.

4. Panosta visuaalisuuteen

SGE:n myötä hakutulosten esitystavat muuttuvat entistä visuaalisemmiksi ja interaktiivisemmiksi. Yritysten kannattaa siis tuottaa enemmän videoita, infograafeja ja erilaisia kuvasisältöjä. Visuaaliset ja interaktiiviset sisällöt herättävät huomiota ja parantavat käyttökokemusta.

5. Tarkista hakusanamainonnan suunnitelma

Vaikka SGE:n ensisijainen tavoite on parantaa orgaanisten hakutulosten laatua ja olennaisuutta, on odotettavissa, että sillä on välillisiä vaikutuksia myös maksettuun hakumainontaan.

Niinpä kun SGE tulee Suomessa käyttöön, on hakusanamainonnan suunnitelma päivitettävä HETI! Avainsanoja ja mainosversioita pitää hienosäätää, jotta mainokset ovat kohdentuvat tehokkaasti ja vastaavat käyttäjien tarpeisiin.

Rikkaampi olennaisen tiedon tarjoaminen voi johtaa mainosten sijoittelun muutoksiin hakutulossivulla. Monimutkaisemmat hakukyselyt ja tekoälyn hyödyntäminen mainonnassa antavat mahdollisuuksia parempaan kohdennukseen ja mainoskampanjoiden optimointiin.

Summa Summarum: Tänä vuonna rytisee!

Markkinoijana sinun on syytä pysyä ajan tasalla Googlen päivityksistä ja olla valmis tekemään peliliikkeitä sitä mukaa, kun muutoksia tapahtuu. Hyvissä ajoin varautumalla voit tavoittaa omat kohderyhmäsi entistä paremmin jo ennen, kuin SGE astuu voimaan.

Ota meihin yhteyttä, niin autamme sinua valmistautumaan SGE-muutokseen!

EeroAnhava 10 150px

Eero Anhava


Eero Anhava on Eran toimitusjohtaja, ja hänellä on 20 vuoden kokemus digitaalisten palveluiden kehittämisestä ja yleisöjen tehokkaasta tavoittamisesta.

ERA_henkilö_ympyräkuva_500x500px-Laura_Parviainen

Laura Parviainen


Laura Parviainen on Eran digistrategi. Hän suunnittelee digistrategioita ja -kampanjoita, optimoi toimenpiteiden tehoa ja analysoi tuloksia.