Kilpailusäännöt

Brändityökilpailu, jäljempänä ”Kilpailu”

Kilpailun järjestäjät, jäljempänä ”Järjestäjät”

Era Content Oy
Y-tunnus 2633517-5
Kornetintie 6 C, 00380 Helsinki
eero.anhava@eracontent.com

Kolster Oy Ab
Y-tunnus 0110129-2
Salmisaarenaukio 1, 00180 Helsinki
juhana.hietala@kolster.com

Osallistumiskelpoisuus
Kilpailuun voivat osallistua kaikki Suomessa toimivat yritykset pois lukien ne yhtiöt, jotka ovat olleet tekemisissä kilpailun kanssa. Kilpailuun osallistuvien yritysten tulee olla ennakkoperintärekisterissä. Kaikki automatisoidut keinot osallistua ovat kiellettyjä. Epäillystä vilpistä osallistuja menettää osallistumiskelpoisuutensa, ja järjestäjillä on oikeus poistaa epäilyn kohde kilpailusta ilman erillistä ilmoitusta.

Osallistumisaika ja palkinnot
Kilpailuun on mahdollista osallistua 15.8.2022 asti. Järjestäjä valitsee kilpailuun ilmoittautuneiden joukosta kilpailun voittajat 15.9.2022 mennessä. Kilpailussa palkitaan yksi voittaja brändityöllä, joka muodostuu noin viidestä päivästä Era Contentin tekemää brändistrategista palvelua (esim. brändin määrittelyä, ydinviestien kirkastusta, brändin visuaalisen ilmeen kehittämistä ja noin viidestä työpäivästä Kolster Oy Ab:n palvelua (tarpeen mukaan muun muassa seuraavia palveluita: IPR-/tavaramerkkistrategia, ennakkotutkimus, tavaramerkin rekisteröinti kansallisesti tai EU-tavaramerkkinä (max. 2 luokkaa), muut mahdolliset IP-suojamuodot). Palkinnon kokonaisarvo toteuttavista toimenpiteistä riippuen on arviolta noin 10 000-15 000 euroa + alv.

Kilpailuun osallistuminen
Kilpailuun osallistutaan osoitteessa eracontent.fi ja kolster.fi -verkkosivustoilla täyttämällä pyydetyt tiedot kilpailulomakkeeseen. Kilpailuun osallistuminen ei edellytä tuotteen tai palvelun ostamista. Osallistumalla kilpailuun osallistujat hyväksyvät kilpailun säännöt ja palkinnon voittaja vahvistaa täyttävänsä näissä säännöissä määritellyt osallistumiskelpoisuuden ehdot. Kilpailuun osallistuvat antavat suostumuksensa sille, että osallistujan ja tämän edustajan tietoja voidaan käyttää järjestäjien rekisteriselosteen mukaisesti.

Kilpailuun voi osallistua suomen- tai englannin kielellä.

Luottamuksellisuus/liikesalaisuudet
Järjestäjät ja kaikki kilpailuun osallistuvat yritykset sitoutuvat luottamukselliseen toimintaan luottamuksellista tietoa koskevissa asiayhteyksissä. Kilpailun aikana haltuun saatua luottamuksellista tietoa ei ole lupa jakaa kolmansille osapuolille. Luottamukselliseen tietoon sisältyvät mm. liike- ja yrityssalaisuudet sekä sellainen tieto, jonka laki määrää luottamukselliseksi.

Kilpailun voittajien valinta ja palkintojen lunastus
Kilpailun vastausten perusteella voittajan valinnan tekee Järjestäjät. Voittajalle ilmoitetaan voitosta henkilökohtaisesti tai puhelimitse. Mikäli voittajaa ei tavoiteta kahden viikon kuluessa voitosta, on järjestäjillä oikeus valita tilalle uusi voittaja. Palkintopalvelun luovuttamisesta sovitaan voittajan kanssa erikseen kirjallisesti. Palkintoa ei voi muuttaa rahaksi tai muiksi palkinnoiksi, vaihtaa muuhun aineelliseen tai aineettomaan hyödykkeeseen tai siirtää/luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Palkintopalvelu tulee käyttää 3 kuukauden sisällä kilpailun päättymisestä.

Järjestäjillä on oikeus julkaista voittajan nimi ja kotipaikkakunta eri medioissa ilman erillistä suostumusta tai korvausta. Kilpailun voittanutta yritystä haastatellaan voittaneen yrityksen palkintopalvelun käytöstä ja kokemuksista tehdään sisältöä Järjestäjien markkinointikanaviin, esimerkiksi asiakashaastatteluiden muodossa. Tarkemmat yksityiskohdat sovitaan kilpailun voittaneen yrityksen kanssa.

Verot ja muut kustannukset
Palkinnon saaja vastaa kaikista mahdollisista palkinnon hyväksymisestä, vastaanottamisesta tai sen käytöstä palkinnon saajalle aiheutuvista veroista, viranomaismaksuista ja kustannuksista sekä näihin liittyvistä ilmoituksista.

Muuta
Kilpailuun osallistujat vapauttavat Järjestäjän sekä kilpailun mahdolliset muut yhteistyökumppanit vahingosta, joka aiheutuu tai jonka väitetään aiheutuneen osallistumisesta tähän kilpailuun. Kilpailun Järjestäjien vastuu osallistujia kohtaan ei voi missään tilanteessa ylittää näissä säännöissä mainittujen palkintojen arvoa tai määrää.

Järjestäjät eivät vastaa tietoteknisistä syistä johtuvista ongelmista tai esteistä kilpailuun osallistumisessa tai palkinnon vastaanottamisessa. Osallistuja vastaa osallistumisen yhteydessä järjestäjälle antamiensa yhteystietojen oikeellisuudesta. Osallistumalla kilpailuun osallistuja sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä ja järjestäjän niiden nojalla tekemiä päätöksiä.

Järjestäjät pidättävät itselleen oikeuden sääntömuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Muutoksista ilmoitetaan järjestäjän nettisivuilla.

Järjestäjillä on koska tahansa oikeus keskeyttää kilpailu.

Kilpailusääntöjen soveltamiseen ja tulkintaan liittyvät mahdolliset epäselvyydet ratkaisevat Järjestäjät.

Arvontoihin osallistujille saa lähettää tietoa Järjestäjien eduista ja tarjouksista, kun ilmoittautuja on antanut tähän luvan.

Tietosuojaselosteet
Järjestäjien tietosuojaselosteet ovat nähtävissä
https://eracontent.fi/tietosuojaseloste/
https://www.kolster.fi/tietosuojalausunto

Kaikki oikeudet muutoksiin pidätetään.Tilaa uutiskirje