EeroAnhava_09

7 havaintoa: Miten sisältömarkkinointi on muuttunut?

Olemme tehneet Erassa nyt reilut kolme ja puoli vuotta sisältömarkkinointia. Tänä aikana moni asia on muuttunut. Kokosin yhteen keskeisiä havaintojamme sisältömarkkinoinnin kehityksestä.

1. Kovin sisältömarkkinoinnin hype on ohi

Sisältömarkkinointia ei enää tehdä hypen vuoksi, vaan yritykset ja muut organisaatiot ovat huomanneet sen todella tehoavan. Vielä muutama vuosi sitten sisältömarkkinoinnissa olivat asialla edelläkävijät. Nykyään se on luonteva osa markkinointiajattelua. En keksi yhtäkään toimialaa, organisaatiota tai kanavaa, johon sisältömarkkinointi ei sopisi.

2. Sisältömarkkinoinnin vaatimustaso on noussut

Sisältömarkkinointi vaatii jatkuvaa osaamisen päivittämistä. Kun kokemus karttuu, myös vaatimustaso nousee. Itse en selviytyisi muutaman vuoden takaisella sisältömarkkinointiosaamisella enää viikkoakaan. Esimerkiksi sisällön markkinointikanavat ja markkinoinnin automaatio muuttuvat jatkuvasti. Mekin opettelemme Erassa uutta jatkuvasti. Kun ammattitaitoiset ja asiasta innostuneet ihmiset tekevät yhdessä töitä, saavat he aikaan mahtavia sisältöjä. Kiinnostavin sisältömarkkinointi syntyykin usein ryhmätyönä.

3. Sisältömarkkinointia tehdään entistä enemmän omiin kanaviin

Asiakkaamme ovat tällä hetkellä todella kiinnostuneita rakentamaan sisältökokonaisuuksia omiin kanaviinsa, vaikka luottavat myös natiivimainontaan eli medioissa olevaan sisältöön. Useimmiten sisältöjä julkaistaan yritysten esittelysivuilla, kampanjaländäreillä tai vaikkapa verkkokauppasivustoilla. Hyvin usein teemme osana sisältöstrategiaa parannusehdotuksia sivujen rakenteeseen tai mietimme yhdessä koko sivuston kehittämistä. En ole kuullut vielä kenenkään asiakkaan sanovan: ”Meidän verkkosivumme ovat todella hyvät ja niitä ei nyt vähään aikaan tarvitse suuremmin kehittää”.

4. Sisältömarkkinointia mitataan entistä enemmän ja se on kaikkien työtä

Tätä jaksan korostaa: sisältöjen mittaaminen on olennainen osa sisältöjen tekemistä. Siksi sisältöjen markkinointia kannattaa seurata. Tämä työ ei kuulu vain analyytikoille, vaan kaikille sisältöjen tekijöille. Tärkeitä kysymyksiä on paljon: Millaista keskustelua juttu herättää somessa? Miksi juuri tämä sähköpostiversio vetää erityisen hyvin? Näitä kysymyksiä mekin pyörittelemme joka päivä ja iloitsemme, kun jokin sisältömme esimerkiksi vetää Facebookissa 2 sentin klikkihinnalla ja yli 14 prosentin CTR:llä.

5. Sisältömarkkinoinnilta halutaan ratkaisuja omaan elämään – onneksi!

Sisältömarkkinointi ei ole onnistunutta, kun sitä tehdään työkaverille tai omalle pomolle. Tutkimme pari vuotta sitten suomalaisten asenteita natiivimainontaa kohtaan Viestintäalan tutkimussäätiön tuella. Laajan tutkimuksemme mediakumppanit olivat A-lehdet ja Iltalehti sekä mainostajayhteistyökumppanit Berner ja If Vahinkovakuutusyhtiö. Tutkimuksessa ihmiset kertoivat suhtautuvansa natiivimainontaan ja sisältömarkkinointiin positiivisesti, jos he saivat sisältöjen avulla ratkaisuja omaan elämäänsä ja kokivat sisältöjen sopivan kyseiseen mediaympäristöön. Katso siis maailmaa kohderyhmäsi ihmisten silmin, niin uskallat tarjota heille kiinnostavaa tietoa sekä viihdyttäviä tai koskettavia sisältöjä. Näin myös ihmisten suhde brändiisi vahvistuu.

6. Sisältömarkkinointi ei ole edelleenkään riittävän rohkeaa

Kohderyhmän elämän ymmärtäminen yhdistettynä järjettömän hyvään sisältöön on parasta markkinointia. Rohkeutta siis tarvitaan. Yritysten ja yhteisöjen työntekijöillä on usein erittäin kiinnostavia ja ainutlaatuisia havaintoja elämästä, yhteiskunnasta ja ihmisistä. He tietävät myös paljon omien palvelujensa vaikutuksista ihmisten elämään sekä ovat usein varsinaisia asiantuntijoita elämäntapojen muutoksissa. Silti aika harva yritys tai yhteisö on tottunut
kertomaan rohkeasti näkemyksistään ja osallistumaan keskusteluun. Rohkea ei ole aina oikeassa, mutta rohkea jää mieleen ja rohkeaa kuunnellaan.

7. Harvoilla yrityksillä on vielä omia sisältömarkkinoinnin osaajia

Kun perustimme Eran, ennustimme, että jo muutaman vuoden kuluttua yrityksissä ja yhteisöissä on paljon sisältömarkkinoinnin osaajia. Sisältöosaamisen määrä on kyllä niissä kasvanut, mutta vain harvoissa paikoissa on sisältöpäälliköitä tai -johtajia. Toisaalta alalle on kehittynyt aivan uudenlaisia yhteistyön muotoja. Meidänkin työntekijöitämme työskentelee jatkuvasti asiakkaiden tiimeissä.

Eero Anhava on Eran toimitusjohtaja ja perustajaosakas.