Yli 150 asuntovarausta yhdessä vuorokaudessa. Korkeasta ja urbaanista asumisesta kiinnostuneiden rekisteri, joka kasvaa koko ajan. Muun muassa tällaisiin tuloksiin on päästy Helsingin Kalasatamaan nousevan REDIn ennakkoluulottamassa markkinoinnissa, joka perustuu asiakaslähtöisiin ja elämyksellisiin sisältöihin.

 

”Tiesimme, että kiinnostus Majakkaa kohtaan on suurta. Emme kuitenkaan uskoneet, että asunnot suorastaan vietäisiin käsistä”, REDIn markkinointipäällikkö Sanna Kinnunen SRV:ltä sanoo.

Kyseessä on REDIn ensimmäisen asuintornin Majakan ennakkomarkkinointi, joka alkoi 12.1.2016 suoranaisella ryntäyksellä: yhdessä vuorokaudessa Suomen korkeimman asuinrakennuksen 283 asunnosta ennakkovarattiin reilusti yli puolet. Varattujen asuntojen arvo oli yhteensä useita kymmeniä miljoonia euroja.

”Emme olisi voineet toivoa parempaa starttia REDIn asuntomyynnille. Majakassa on asuntoja monenlaisiin eri tarpeisiin ja elämäntilanteisiin, ja kiinnostus kohdistui kaikkiin eri asuntotyyppeihin alusta alkaen. Olemme onnistuneet puhuttelemaan monia erilaisia kohderyhmiä, kuten halusimmekin. Kiinnostus on myös jatkunut kovana, ja Majakan varauskirja täyttyy vauhdilla.”

Montun pohjalta kohti korkeuksia

Kun SRV ja Era Content aloittivat yhteistyönsä keväällä 2015, oli Suomen suurimman, yli miljardin euron arvoisen kaupunkirakennushankkeen työmaa seisonut tyhjän panttina yli vuoden ajan kaavasta tehdyn valituksen vuoksi. Samaan aikaan uutiset Suomen talouden tilasta huononivat viikko viikolta, mikä sai monet epäilemään koko hankkeen toteutumista. SRV:ssä projektia valmisteltiin kuitenkin täysillä.

”REDI uudistaa suomalaista urbaania asumista. Meille oli alusta saakka selvää, että myös REDIn markkinoinnin ja viestinnän pitäisi edustaa uudenlaista ja erottuvaa ajattelua. Valitsimme Era Contentin sisältömarkkinointimme strategiseksi kumppaniksi, koska heidän näkemyksensä oli yhtä aikaa näkemyksellinen, elämyksellinen ja asiakaslähtöinen”, Sanna Kinnunen kertoo.

Yhteistyö alkoi sisältöstrategian tekemisellä. Siinä muun muassa paneuduttiin syvällisesti REDIn asuntojen ja kauppakeskuksen potentiaalisten asiakasryhmien toiveisiin ja tarpeisiin sekä rakennettiin REDIn tarinalle jatkuvasti kehittyvä, monivuotinen tarinankaari. Iso osa markkinointipanoksista päätettiin keskittää sisältömarkkinointiin, jonka keskeisiä kanavia ovat verkkopalvelu REDI.fi, kohdistetut uutiskirjeet, markkinoinnin automatiikka ja Facebook.

”Ensimmäisessä vaiheessa aloimme sisältöjen voimin luomaan kiinnostusta sekä Kalasatamaa että suomalaisille uutta torniasumista kohtaan. Lähestyimme REDIn kohderyhmiä puhuttelevia teemoja esimerkiksi ihmisten ja Kalastaman alueen kautta”, Era Contentin sisältöjohtaja Riitta Pollari sanoo.

Sisältömarkkinointi generoi kymmenien miljoonien kaupat

Kohdennettujen sisältöjen tehtävänä oli saada potentiaaliset asiakkaat rekisteröitymään ja tilaamaan REDIn uutiskirje. Näin syntyi jatkuvasti karttuva markkinointirekisteri.

Myös REDIn tammikuun puolivälissä käynnistyneen ennakkomarkkinoinnin viestintä perustui rekisteriasiakkaille suunnattuun sisältömarkkinointiin.

”Kun REDIn rakentaminen pääsi vihdoin käyntiin, aloimme siirtää sisältöjen painopistettä itse REDIin: kauppakeskuksen tiloihin ja palveluihin, asuntojen kohokohtiin ja ainutlaatuiseen palvelukokonaisuuteen. Ennakkomarkkinoinnin aloituksen varmistuttua aloimme rakentaa hypeä Majakan ympärille. Nyt ajankohtaista on palvella sisällöillä asunnon varanneita ihmisiä niin, että he kokevat itsensä REDIläisiksi”, Riitta Pollari kertoo.

SRV:ssä ollaan tyytyväisiä sisältömarkkinoinnin vaikuttavuuteen

”Tulosten valossa sisältömarkkinointiin panostaminen on ollut oikea ja monin tavoin tuloksellinen ratkaisu. Asiakkaamme ovat olleet tyytyväisiä, asuntomyynti on käynyt ennakoitua nopeammin ja viestimme ovat menneet hyvin läpi. Lisäksi yhteistyö eralaisten kanssa on ollut tiivistä, joustavaa ja mutkatonta.”

Palvelumme REDIlle

  • Auditointi
  • Sisältöstrategia
  • Sisältöjen markkinointi sosiaalisessa mediassa ja markkinoinnin automaatio
  • Tapahtumien konseptointi
  • Visuaalinen suunnittelu

Haluatko kuulla lisää?

 
Eero Anhava
Toimitusjohtaja & osakas
eero.anhava@eracontent.com
040 530 4895