Akava halusi parantaa sisältöjään ja niiden vaikuttavuutta digitaalisissa kanavissa. Eran kanssa työstetty sisältöstrategia tuotti puhuttelevia konsepteja. Samalla tehostuivat myös sisäiset prosessit.

 

Millaista sisältöstrategian tekeminen oli, Akavan viestintäjohtaja Marjo Ollikainen?

Työskentely oli todella inspiroivaa ja innostavaa. Yhteistyö Eran kanssa haastoi meidät miettimään ja kehittämään omaa tekemistämme ja näkemään asiat uusista näkökulmista. Tajusimme, miten tärkeää on miettiä mitä kerrotaan, kenelle kerrotaan ja miten kerrotaan. Strategiatyön myötä meille avautui myös se, miten tärkeää on ajatella asioita vastaanottajan näkökulmasta.

Millaista apua ja hyötyä sisältöstrategiasta on ollut käytännön työssä?

Uusilla juttukonsepteilla olemme saaneet selkeästi kiinnostavampia ja parempia sisältöjä digitaalisiin kanaviimme. Kävijämäärät sivuillamme ja keskustelut sosiaalisen median kanavissamme ovat lisääntyneet, ja sisältöjä jaetaan koko ajan enemmän. Keskusjärjestönä meille on erittäin arvokasta myös se, että jäsenjärjestömme ovat antaneet positiivista palautetta. Siellä jutuista on pidetty ja niitä on jaettu liittojen kanavissa.

Mitä muuta saavutitte yhteistyön kautta?

Oli tärkeää saada uskoa ja intoa omaan tekemiseen. Kumppanin innostuneisuudella ja innostavuudella on iso merkitys. Yhteistyö Eran kanssa oli todella antoisaa, koska eralaisten paneutuminen innosti myös meitä.

Tutustu tästä Akavan sisältöihin

Palvelumme Akavalle

  • Auditointi
  • Sisältöstrategia
  • Sisältöjen konseptointi

Haluatko kuulla lisää?

 
Eero Anhava
Toimitusjohtaja & osakas
eero.anhava@eracontent.com
040 530 4895