Todellinen vaikuttaja innostaa, kuuntelee ja ohjaa keskustelua – pelkkä kysymyksiin vastaaminen ei riitä. Vaikuttamis- ja mediavalmennuksissamme opit olemaan rohkea, näkemyksellinen ja ideoiva alasi asiantuntija.

Nykyaikainen vaikuttaminen on monen osasen summa. Vaikuttajan kannattaa huomioida niin kohderyhmien erilaiset tarpeet kuin lukuisten kanavien mahdollisuudet – ja sudenkuopat.  Tärkeintä on innostus omaan asiaan sekä rohkeus olla avoin ympäröivää maailmaa kohtaan.

Voit nostaa organisaatiosi viestinnän uudelle tasolle ammattimaisella ja näkemyksellisellä vaikuttamisella sekä mediatyöllä. Suunnittelemme valmennuksen aina tarpeidesi mukaan. Nostamme organisaatiosi asiantuntijat toimialasi tunnetuiksi visionääreiksi ja keskustelijoiksi.

 

“Johtomme kiitteli Eran tehokasta ja antoisaa mediavalmennusta.”
Aalto-yliopiston viestintäpäällikkö Anu Salmi-Savilampi

 

Vaikuttamis- ja mediavalmennus – näitä asioita painotamme

  1. Ideoiva keskustelukulttuuri: Valmennamme osallistujat moderniin keskustelukulttuuriin, jossa yrityksen edustaja innostaa yleisöään ja ohjaa keskustelua, eikä ainoastaan vastaa kysymyksiin
  2. Avoimuus: Autamme osallistujia näkemään, kuinka paljon kiinnostavia asioita omassa organisaatiossa ja toimialalla tapahtuu – ja miten tärkeä niistä on kertoa. Nostamme esiin niin isojen kehityskaarien kuin pienten yksityiskohtienkin merkityksen oman viestin välittämisessä.
  3. Rohkeus: Valmennamme osallistujat nostamaan esiin havaintoja ja ilmiöitä, joihin muut eivät ole vielä tarttuneet. Rohkaisemme osallistujia kertomaan ideoistaan, prosesseista ja kehityskaarista.
  4. Kyky yhdistellä asioita ja teemoja toisiinsa: Rohkaisemme osallistujia näkemään oman organisaationsa ja työnsä merkityksen yhteiskunnan ja maailman kehityksessä. Autamme osallistujia näkemään yritysviestinnän kokonaisuuden arvon.

Vaikuttamis- ja mediavalmennus syntyy yhteistyössä

  • Suunnittelemme valmennuksen yhteisessä starttipalaverissa. Teemme niin yksilösparrauksia kuin ryhmävalmennuksiakin.
  • Teemme yksilö-, pari- ja ryhmäharjoituksia, käytämme harjoituksissa myös videointia.
  • Kannustamme ihmiset pohtimaan yhdessä.
  • Järjestämme haluttaessa ennen ja jälkeen valmennuksen henkilökohtaiset tapaamiset. Keskusteluissa käymme läpi valmennettavan omat ennakkotoiveet ja kurssilla havaitut henkilökohtaiset vahvuudet sekä kehittämiskohdat.

Palautetta vaikuttamis- ja mediakoulutuksistamme

”Herätteli ajattelemaan ja katsomaan asioita uudella tapaa, siis toimi!”

”Riitta Pollari on erinomainen kouluttaja, joka tempaisi mukaansa ja pisti kovillekin. Ihanaa haastamista!”

”Sain uskonvahvistusta siihen, että mitä tässä pitäisi olla tekemässä.”

”Paljon asiaa kerrottuna erilaisten esimerkkien avulla. Haluaisin antaa kiitokset kouluttajalle, hänen intohimonsa ja ammattitaitonsa tekivät tilaisuudesta erittäin mielenkiintoisen. Todellista osaamisen jakamista!”

Kerron mielelläni lisää!

Eero Anhava
Toimitusjohtaja & osakas
eero.anhava@eracontent.com
040 530 4895